blog

Bio-logisch?

Opinie 8

Bio-logisch?

Begin februari vind in Neurenberg de Biofach plaats, wereldwijd de grootste beurs op biologisch gebied. Biologische landbouw wordt gedefinieerd als een productiesysteem dat de gezondheid van de bodem, ecosystemen en mensen ondersteunt en in stand houdt. Het is gebaseerd op ecologische processen, biodiversiteit en natuurlijke cycli.


René Bakker
René Bakker is oud-directeur C1000 en nu algemeen directeur Fairtrade Original

De certificering kent strikte regels dat er geen gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest. Ook in de fairtrade-standaard zijn er voorschriften op milieugebied ten aanzien van de omgang met bodem, water, lucht en biodiversiteit – zij het dat die minder ver gaan dan de bio normen. Reden voor ons om bij productontwikkeling te streven naar de dubbele claim, zowel fairtrade als biologisch. Biologisch verbouwen geeft de boeren in verre landen met wie we samenwerken ook meer kansen een onderscheidend product in de markt te zetten. 

Binnen Europa zijn de verschillen voor wat betreft de omvang van de biologische markt groot. Als we naar marktaandeel kijken, is Denemarken koploper. Daar heeft biologische voeding een geschat marktaandeel van boven de 13 procent, Duitsland zit in de middenmoot met ruim 5,5 procent en Nederland bungelt met 3,5 procent in de onderste regionen. In absolute euro’s gemeten is Duitsland veruit het grootst, gevolgd door Frankrijk. 

‘Duitse consumenten zijn bereid te betalen voor eerlijke producten’

Boeren die overstappen op biologisch worden – zeker in aanvang – met aanzienlijke kostenstijgingen geconfronteerd. Hun land moet twee jaar in conversie, waarbij er geen chemische middelen worden gebruikt, voordat zij biologische producten kunnen planten en oogsten. Ook moeten ze leren hoe ze met biologische methoden hun opbrengsten per hectare toch op peil kunnen houden. Kennisuitwisseling is hierbij het sleutelwoord. Wat blijft, zijn de grotere arbeidsinspanningen.

Wieden van bijvoorbeeld onkruid kost vele malen meer uren dan het onkruid vernietigen met een verdelgingsmiddel. Een cijfer van het Franse Agence Bio staaft dit feit: in de Franse bio-agrarische sector zijn er 50.000 banen bijgekomen tussen 2012 en 2017! 

Dat die hogere kosten leiden tot hogere prijzen voor biologisch verbouwde producten is dus ook meer dan logisch. Zoals bekend zijn wij inmiddels ook actief de Duitse markt aan het betreden. Onze eerste ervaringen daar laten zien dat de franchisers die ons inmiddels op het schap hebben staan die hogere prijs ook durven vragen. En belangrijker: Duitse consumenten zijn – meer dan de Nederlandse – ook bereid die meerprijs te betalen voor een eerlijk, biologisch product. 

We richten ons met de conversie van ons assortiment naar biologisch – en dat zal jaren gaan vergen – dan ook in de eerste plaats op de Duitse markt. Logisch toch?!

Reageer op dit artikel