blog

Uit het oog, uit de long?

Opinie 3

Uit het oog, uit de long?
Foto: Distrifood

Zo vroeg in het jaar heeft iedereen nog goede voornemens. Stoppen met roken staat op nummer 4 van de meest voorkomende goede voornemens (afvallen staat bovenaan). Voor de mensen die stoppen met roken niet als goede voornemen hebben is daar de Nederlandse overheid.


Victor van Ahee
Victor van Ahee is advocaat bij Loyens & Loeff in Rotterdam.

Roken moet zoveel mogelijk worden tegengegaan, dat is al jaren een beleidspunt van de regering. Dit zie je terug in regelgeving die met grote regelmaat wordt ingevoerd (of voorgesteld) en in beleidsstukken, zoals het Nationaal Preventieakkoord. De beleidsvrijheid van de overheid, het algemeen belang van de volksgezondheid, maatschappelijke kosten van de zorg et cetera maken deze wet- en regelgeving uiteraard begrijpelijk. De uitvoering laat echter soms nog wel te wensen over of is onnodig gecompliceerd (en slaat soms de plank mis). 

Inmiddels mag voor tabak geen reclame meer worden gemaakt en zijn de producten voorzien van afschrikwekkende foto’s. Daar komen nieuwe maatregelen overheen, zoals (waarschijnlijk) neutrale verpakkingen, hogere accijns en het verbod om tabaksproducten uit te stallen. 

‘De regeling komt erop neer dat alle tabaksproducten aan het zicht moeten worden onttrokken’

De uitvoering van het verbod om tabaksproducten uit te stallen is recent opnieuw in ontwerp vastgesteld. De regeling komt erop neer dat alle tabaksproducten aan het zicht moeten worden onttrokken – bijvoorbeeld in een lade of achter een niet-transparante deur. Het zien van een pakje sigaretten stimuleert immers, volgens onderzoek, al de drang om te roken. Een uitzondering op het verbod geldt voor speciaalzaken die alleen tabaksproducten en loten (maar geen concerttickets) en kranten (maar geen tijdschriften) verkopen. Ook kleine familiebedrijven vallen onder een uitzondering. 

De regeling maakt dus onderscheid op wie het verbod van toepassing is. Bepaalde kleine (familie)tabaksspeciaalzaken (met een omzet van minder dan €700.000) vallen niet onder het verbod en mogen dus hun producten uitstallen (en betaald reclame maken in de winkel). Ook winkels die enkel tabaksproducten, loten en dagbladen verkopen mogen de producten blijven tonen (en daarvoor reclame
maken). 

Waar sommige partijen (kleine speciaalzaken) enigszins worden ontzien, worden andere partijen ‘harder’ aangepakt. Supermarkten krijgen namelijk een jaar eerder met het uitstalverbod te maken dan andere verkooppunten. De motivering hiervan is onder meer dat supermarkten doorgaans onderdeel zijn van een keten (en dus geen familiebedrijfje(?)) en de omzetdaling goed te dragen zou zijn. Dit is natuurlijk zeker niet altijd het geval. 

De hele gedachte achter het uitstalverbod is het uit direct zicht halen van tabaksproducten (om impulsaankopen te voorkomen) en om deze voor jongeren minder aantrekkelijk te maken. Deze argumenten liggen ook ten grondslag aan de drankwetgeving. Het lijkt dan ook niet ondenkbaar dat een (creatieve) supermarktondernemer die tabaksproducten in het zicht wil houden (en daarvoor daar reclame wil maken) een slijterij-oplossing zoekt, zodat we naast een slijtlokaliteit ook een tabakslokaliteit achter de kassa’s kunnen gaan zien. Hoewel de wet daarvoor niet bedoeld lijkt te zijn, maakt de uitvoering dit wel mogelijk.

Reageer op dit artikel