blog

Twee gehaktballen

Opinie 6

Twee gehaktballen
Vleeswarenafdeling Plus Best. Archieffoto: Bert Jansen.

Vlees moet op rantsoen, zo kopte De Telegraaf afgelopen week. We mogen straks nog maximaal twee gehaktballen per week als het aan de opstellers van het klimaatakkoord ligt.


Hugo Bouman
Hugo Bouman is bedrijfsleider bij Plus Van Reijen in Veldhoven.

Het laatste voorbeeld van de waanzin rondom goed eten en het gemak waarmee onze voeding wordt ingezet voor het creëren van gezondheidshypes of het nastreven van politiek gewin. Natuurlijk wordt er in het klimaatakkoord niet hard gesproken over een quotum op vlees, de strekking is veel meer dat er een afbouw moet plaatsvinden op de consumptie van dierlijke eiwitten omdat – zoals we allemaal wel weten – de intensieve veehouderij een behoorlijke CO2-footprint heeft. Klinkt logisch toch?

Nou… het verhaal heeft twee kanten volgens mij en wanneer we niet opletten wordt dit vraagstuk gekaapt door politici en opiniemakers. Soms niet gehinderd door enige realiteitszin en opgehitst door de media, gaan zij aan de haal met eigen interpretaties. De gevolgen kunnen een ontwrichtende, zelfs desastreuze uitwerking hebben op de krachtige (en milieubewuste) agrarische sector in Nederland, de handel en de industrie. Dat raakt dus al snel onze totale economie. En dan wordt het ronduit tegenstrijdig. Zonder economische welvaart is er geen ruimte voor milieubewust denken of voor klimaatdoelstellingen. Dan ligt de prioriteit bij overleven, zoals ze in grote delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika maar al te goed weten. Dat wij hier in de Tweede Kamer verblijd worden door de aanwezigheid van de Partij voor de Dieren is een ongekende luxe en een voorrecht. In de meeste landen worden dieren alleen maar aan het werk gezet of opgegeten. 

‘ Waarom de btw-verhoging doorvoeren op onbewerkte agf-producten?’

De afgelopen decennia zijn we geconfronteerd met een exponentiële groei van de wereldbevolking, in met name de derdewereldlanden, en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat deze groei de komende decennia afvlakt. Zolang deze ontwikkeling voortduurt, zijn er andere – en wellicht belangrijker – zaken waar je je druk om kunt maken als overheid of als opiniemaker. Zeker waar het onze gezondheid of ons milieu betreft. Misschien doen we er goed aan even pas op de plaats te maken met het willen reguleren van de vleesconsumptie, inzetten op warmtepompen of afsluiten van het aardgas. Het voelt betuttelend en beklemmend en het leidt – bij mij in ieder geval – tot recalcitrant gedrag. Beter kunnen we investeren in opleiding, ondernemerschap, gezinsplanning en het verder verbeteren van het welzijn van mensen en dieren in de landen om ons heen. 

Laat de markt hier z’n werk doen en stel tegelijkertijd kaders vanuit een heldere visie. Stimuleer innovatie, beloon goed gedrag en ontmoedig ongewenst – milieuonvriendelijk, dieronvriendelijk of ongezond – gedrag. Waarom de btw-verhoging doorvoeren op onbewerkte agf-producten?, vraag ik me af. Zou een politiek die werkelijk is begaan met het milieu en onze gezondheid niet eerder kiezen voor het 0%-tarief voor deze assortimentsgroep? En is dit dan een gemiste kans of onderdeel van een bewuste (dubbele) agenda? Hoe het ook zij, logisch is het allemaal niet. De rare bokkensprongen die de laatste jaren worden gemaakt – zogenaamd in het belang van ons milieu of onze gezondheid – leiden slechts af van de werkelijke problemen en hiermee ook van de mogelijke oplossingen. En dat is jammer. 

We zijn met z’n vijven bij ons thuis en ik ga straks weer koken. Een lekkere hutspot met vijf ouderwetse gehaktballen en de grootste… die is voor papa!

Reageer op dit artikel