Foto: ANP

Melanie Murk (MurKeyBusiness) en Suzette Moerman (Caracter Community) beantwoorden maandelijks in Foodmagazine vijf vragen en geven hun visie op een...

Gezondere varianten kunnen fors duurder zijn dan de minder gezonde, maar het waarom wordt nauwelijks uitgelegd. Foto: Foodmagazine

Melanie Murk-Severein (MurKeyBusiness) en Suzette Moerman (Caracter Community) beantwoorden maandelijks in Foodmagazine vijf vragen en geven hun...