artikel

Koelen en vriezen in teken milieu

Home

Koelen en vriezen in teken milieu

DÜSSELDORF – Aandacht voor het milieu heeft een stevige invloed op het
koelen en vriezen van levensmiddelen. Dat bleek overduidelijk op de
Euroshop-beurs. Nieuwe besparingstechnieken tonen ook aan dat opnieuw wordt
gediscussieerd over het nut van dagafdekking.

In de regio Amsterdam is de kogel inmiddels door de kerk: op 31 december

2009 moeten de koelmeubels zijn voorzien zijn van een dagafdekking. ‘Ik heb geen

totaalbeeld van alle supermarkten in die regio, maar ik krijg niet de indruk dat

ondernemers daar nu massaal overstappen op het toepassen van dagafdekking. Ik

krijg vooral de indruk dat ze deze specifieke oplossing voor zich uitschuiven in

de hoop op een alternatieve oplossing in dit conflict’, stelt directeur Verkoop

Marius van der Linden van Carrier Bedrijfskoeling.

Energieverbruik indammen

Dagafdekking is één van de doorslaggevende factoren om het energieverbruik

in te dammen, hoewel ook andere energiebesparende maatregelen zijn te nemen. Van

der Linden noemt daarbij het gebruik van energiezuinige koelventilatoren en

LED-verlichting. Een andere oplossing betreft de deuren van verticale

diepvriesmeubels. Deze worden nu nog verwarmd ter voorkoming van condens

op het glas. Met een nieuw toegepaste coating op de glazen deuren kan deze

verwarming achterwege blijven. Verder zijn er ook op installatieniveau nieuwe

ontwikkelingen, zoals de benutting van condensatiewarmte.

Alternatieve besparingen

‘Door de ontwikkelingen van alternatieve besparingen zie je nu ook dat er

opnieuw discussies ontstaan over de noodzaak van dagafdekking. Er bestaat een

convenant reductie energieverbruik voor supermarkten. Dat is geen spijkerharde

afspraak, maar als supermarkten de overeengekomen reductie van dertig procent

kunnen waarmaken, dan hoeft dat niet te leiden tot dagafdekking. Die kan dan

achterwege blijven doordat de supermarkt afdoende andere oplossingen nemen’,

stelt Van der Linden.

Nieuwe generatie koelmeubels

De huidige generatie koelinstallaties gebruikt veelal CFK en HFK (onder

meer R22) als koudemiddel. Het gebruik hiervan heeft echter zijn langste tijd

gehad. Handhaving van de geïntegreerde meubels en installaties is weliswaar niet

verboden, maar er is wel spraken van een uitfasering van deze toegepaste

koudemiddel door een wereldwijd productie verbod in 2010: er mag dan alleen nog

maar gehandeld worden in gerecycled gas.

Nieuwe koudemiddelen

Vandaar dat de industrie op zoek gaat naar alternatieven, waaronder CO2

(als koudemiddel), propaan en ammoniak. Welk middel straks op grote schaal wordt

toegepast is nog niet te zeggen, hoewel aanbieders zoals Carrier inmiddels

CO2-installaties aanbieden. Ten opzichte van andere natuurlijke koudemiddelen

als ammoniak en propaan is CO2 in normale concentraties niet giftig en niet

brandbaar.

Reageer op dit artikel