nieuws

AH-franchisers stappen naar Hoge Raad

Formules 12688

AH-franchisers stappen naar Hoge Raad

ZAANDAM – De juridische strijd tussen Albert Heijn en zijn franchisers duurt voort. De franchisers, verenigd in de VAHFR, gaan in cassatie bij de Hoge Raad.

Het besluit werd onlangs genomen tijdens een ledenvergadering van de VAHFR (Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers). De ondernemersvereniging meldt dat de franchisers ‘massaal hebben besloten zich niet neer te leggen bij de in hoger beroep gedane uitspraak in het conflict met Albert Heijn en cassatie in te stellen’. Dat staat in een brief van de VAHFR die in handen is van Distrifood.

Hoger beroep en rechtszaak

In juli van dit jaar wees het Gerechtshof in Amsterdam alle eisen van de VAHFR af in het hoger beroep. Dit hoger beroep volgde op een rechtszaak die de VAHFR in 2014 aanspande tegen Albert Heijn. De zaak was het gevolg van een al jaren slepend conflict tussen Albert Heijn en de franchisers over onder meer onverdeelde marge.

VAHFR: Uitleg AH belastprijs onoverkomelijk

De VAHFR gaat, zo staat in de brief, in cassatie om verschillende redenen. ‘De Vereniging is bij het besluit van 1 oktober niet over één nacht ijs gegaan. Na zorgvuldige bestudering en analyse van het arrest van juli, gaven meerdere onderwerpen aanleiding tot cassatie. Echt onoverkomelijk daarbij is de uitleg, die AH aan de uitspraak geeft t.a.v. de zogenaamde belastprijs. De zorg van de Vereniging is dat de prijs die franchisenemers aan AH betaalt voor een product altijd gelijk is aan AH’s inkoopprijs, slechts vermeerderd met overeengekomen specifieke kosten’, aldus de VAHFR.

Stap naar Hoge Raad onvermijdelijk

De VAHFR stelt dat de stap naar de Hoge Raad op dit moment onvermijdelijk is. ‘Zowel het bestuur als de leden van de vereniging hadden deze stap liever voorkomen, maar dit besluit is ingegeven vanwege het grote belang voor de toekomst van de ondernemers. Ondanks overleg van de VAHFR met AH is het niet gelukt om de zorgen van de franchisenemers op dit punt (de belastprijs, red.) weg te nemen. Cassatie is hierdoor onvermijdelijk geworden. Het besluit van de franchisenemers houdt in dat de voorbereidingen van cassatie op in elk geval drie punten zal worden voortgezet, waarna uiterlijk op 23 oktober het formele cassatieverzoek zal worden ingediend. Tegelijk heeft u ermee ingestemd dat indien overleg met AH tot een tussentijdse overeenstemming over de belastprijs zou leiden, dan kan het indienen van cassatie alsnog worden heroverwogen. Uiteraard blijft de VAHFR hopen op een oplossing en bereid tot overleg met AH.’

AH: Tijd liever aan andere dingen besteden

Albert Heijn zegt bij monde van woordvoerder Anoesjka Aspeslagh het jammer te vinden dat dit besluit is genomen. ‘Inhoudelijk weten wij op dit moment niet precies op welke punten de VAHFR in cassatie gaat. Wij zien dit met vertrouwen tegemoet, aangezien het arrest van Het Hof duidelijk was. We vinden het jammer dat deze beslissing is genomen, aangezien dit weer tijd en energie kost van beide partijen. Wij willen, samen met de franchisers, de tijd liever aan andere dingen besteden.’ Ook gaat Aspeslagh in op het overleg over de belastprijs dat door de VAHFR wordt aangehaald. ‘In een briefwisseling zijn er vragen gesteld over dit onderwerp en daarop hebben wij geantwoord.’

AH: Nog geen reactie op uitnodiging

Het Gerechtshof bepaalde in juli dat Albert Heijn de accountant van de VAHFR, uiterlijk binnen 180 dagen na de datum van het arrest, moet laten kijken naar de afrekening van de belastprijzen sinds 2010. Dit in overleg met de interne accountant van Koninklijke Ahold Delhaize nv. Daarover zegt Aspeslagh nu: ‘Daar staan we achter, want het staat de VAHFR vrij de accountant dit onderzoek te laten doen. Dat is onderdeel van de franchiseovereenkomst. We hebben de VAHFR uitgenodigd een door hen aan te wijzen accountant de benodigde werkzaamheden te laten uitvoeren. Op die uitnodiging hebben we nog geen reactie gehad.’

Reageer op dit artikel