nieuws

Van Noort (AH) wint slag in supermarktstrijd

Formules 6759

Van Noort (AH) wint slag in supermarktstrijd

BERGHEM – AH-franchiser Gerrit van Noort heeft een vroegtijdig gedwongen vertrek uit zijn Albert Heijn in Berghem kunnen tegenhouden.

De pandeigenaar van de veelbesproken supermarkt in Berghem heeft recent een rechtszaak aangespannen tegen Van Noort met als doel de franchiser tot een vertrek te dwingen. Hij wilde de huur per direct beëindigen, met name omdat er in de ogen van de verhuurder sprake zou zijn van een gebrekkige exploitatie door Van Noort. Albert Heijn bevoorraadt immers de winkel van Van Noort niet meer. Dat blijkt uit een rechtbankverslag van de rechtbank Oost-Brabant.

Spoedeisend belang

De eigenaar heeft al overeenstemming bereikt met een andere Albert Heijn-franchiser over de winkel in Berghem. Die wil graag zo snel mogelijk de supermarkt exploiteren. Op 25 januari 2019 loopt echter het huurcontract met Van Noort pas af. De eiser beweert nu een spoedeisend belang te hebben bij een snel vertrek van Van Noort, omdat de marktwaarde van het vastgoed volgens hem afneemt door de leegstand.

Gebrekkig exploiteren

De rechter heeft echter bepaald dat Van Noort voorlopig gewoon kan blijven. ‘De huurachterstand van één maand en het gebrekkige exploiteren van de Albert Heijn-supermarkt vanaf eind oktober leveren geen spoedeisend belang bij de ontruiming van het gehuurde aan de zijde van eiser als verhuurder op’, zegt de rechtbank in zijn verslag. ‘De eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat het gebrekkige exploiteren van de supermarkt in de laatste weken voor het eindigen van de huurovereenkomst tot gevolg heeft dat hij schade lijdt omdat het gehuurde in waarde zou dalen (…) nergens uit blijkt thans dat de huur voor de laatste maanden niet zal worden betaald (…) dat Albert Heijn belang heeft bij een behoorlijke exploitatie van de supermarkt in het gehuurde in de periode voor de kerstdagen, creëert geen belang aan de zijde van eiser bij ontruiming van het gehuurde. Hetzelfde geldt ten aanzien van het belang van een nieuwe huurder, die de supermarkt al vóór de kerstdagen zou willen exploiteren.’

Ontbinding franchiseovereenkomst

Uit het verslag blijkt ook dat de franchiseovereenkomst tussen Albert Heijn en Van Noort door Albert Heijn zou zijn ontbonden. Van Noort bestiert ook een Gall & Gall en Etos in Berghem, daar geldt dit niet voor. Wat volgens de rechter tevens heeft meegespeeld in zijn oordeel is dat de drogisterij en slijterij die in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, nog wel normaal worden uitgebaat. In oktober werd bekend dat Albert Heijn en Gerrit van Noort wederom in conflict met elkaar waren geraakt. In november stonden beide partijen tegenover elkaar voor de rechter in Haarlem. Daarbij eiste de franchiser een schadevergoeding van Albert Heijn, terwijl AH ook betaling eist door Van Noort aan Albert Heijn. Partijen hebben nog wel geprobeerd te schikken, maar dat is nog niet gelukt. Onbekend is wanneer er een uitspraak volgt in die zaak.

Reageer op dit artikel