nieuws

Emté’ers akkoord met overgangsregeling

Formules 5367

Emté’ers akkoord met overgangsregeling

EEMNES – Emté-ondernemers hebben een collectieve regeling afgesproken voor de overgang van Emté naar Jumbo en Coop.

Het akkoord werd bereikt tijdens een ingelaste ledenvergadering met Emté-ondernemers. Deze vond maandag plaats, meldt adviesbureau Marshoek dat betrokken was bij de totstandkoming van de overgangsregeling.

‘Goede gesprekken over overgangsregeling’

Momenteel worden de afspraken uitgewerkt in een juridisch document. De verwachting is dat deze spoedig zal worden ondertekend. Volgens Marshoek is de collectieve overgangsregeling bereikt na een periode van goede gesprekken en onderhandelingen tussen het bestuur van de Emté franchisevereniging met Jumbo en Coop. Zowel voor de Emté ondernemers die naar Jumbo gaan als voor de ondernemers die naar Coop gaan ligt er een basispakket aan afspraken. ‘Deze afspraken vormen een goede basis voor alle Emté ondernemers om het individuele gesprek aan te gaan.’

‘Continuïteit Emté stond voorop’

Kees Vader, voorzitter van de Emté franchisevereniging reageert trots: ‘Met het akkoord kan de blik op de toekomst worden gericht. Er ligt een goede overgangsregeling voor zowel de ondernemers die naar Jumbo gaan als die naar Coop gaan. Ik ben trots op het bestuur en onze adviseurs dat we dit resultaat hebben weten te bereiken. In de constructieve gesprekken heeft de continuïteit van de huidige Emté ondernemers altijd voorop gestaan’.

Maatwerk nodig

Met het akkoord voor de collectieve overgangsregeling kunnen de Emté-ondernemers de gesprekken met Coop of Jumbo aangaan om tot individuele overgangsafspraken te komen. Er zijn individuele situaties waarbij maatwerk nodig is. Tijdens en na de ombouw zullen de ontwikkelingen worden gemonitord door het Emté franchisebestuur. Naar verwachting zullen dit jaar de eerste Emté franchisewinkels nog worden omgebouwd naar Coop, waarna de rest in 2019 zal volgen. Voor Jumbo staat de ombouw van de Emté-franchisewinkels gepland in het voorjaar van 2019. Kees Vader: ‘Hiermee komt er een einde aan de Emté periode. We wensen iedereen veel succes bij de ombouw en een succesvolle toekomst als ondernemer’.

Reageer op dit artikel