nieuws

Sligro zet Emté formeel in de etalage

Formules 11974

Sligro zet Emté formeel in de etalage
Foto: Distrifood

VEGHEL- Sligro Food Group verwacht in de loop van 2018 duidelijkheid over de toekomst voor Emté. Het gaat daarbij over een partnership of verkoop van de supermarktketen.

Dat blijkt uit de toelichting op de jaarcijfers zoals Sligro die vanmorgen bekend heeft gemaakt. Eerder gaf het bedrijf nog aan een duidelijke voorkeur te hebben voor een partnerschap met een ander bedrijf, die nuance wordt nu niet meer gemaakt, waardoor verkoop van Emté formeel op tafel ligt. ‘In de tweede jaarhelft hebben we breed in de markt onderzocht welke strategische alternatieven de meeste waarde creëren. Op basis van de bevindingen is besloten een formeel proces te starten gericht op het tot stand brengen van een partnership of verkoop. Wij verwachten dat dat proces in de loop van 2018 tot een transactie zal leiden’, aldus Sligro.

Marktaandeel Emté gedaald

Het marktaandeel van Emté is vorig jaar gedaald tot 2,5 procent, zo meldt het retailbedrijf. Eerder was al bekend dat de keten het jaar weliswaar afsloot met een omzetplus, maar de keten de marktgroei bij lange na niet kon bijbenen. Het besluit om de keten formeel in de etalage te zetten heeft verschillende gevolgen. ‘In de operatie zullen wij de ingezette optimalisatie van de 2.0- en 3.0-formule onverminderd voortzetten. Het gevolg van de status ‘niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten’ is echter ook dat er niet langer afgeschreven zal worden op de foodretailactiviteiten.’

Ebita foodretail nam iets af

De omzet van de foodretailtak van Sligro Food Group kwam uit op €828 miljoen, tegen €827 een jaar eerder. De ebita van dit bedrijfsonderdeel nam iets af van €13 naar €12 miljoen. Dankzij de foodservicetak was het toch een goed jaar voor Sligro. De nettowinst over het boekjaar bedroeg €81 miljoen, een toename van 9,9 procent ten opzichte van 2016. De omzet over 2017 bedroeg €2,97 miljard, een toename van 5,6 procent. Zonder het effect van overnames, bedroeg de autonome groei 2,1 procent.

Marktaandeel in foodservice wel omhoog

Het marktaandeel van foodservice nam volgens cijfers van FSIN toe tot 24,4 procent, terwijl Sligro inmiddels ook een marktaandeel heeft van 3,4 procent in België. ‘In beide landen versloegen we de markt op basis van autonome groei, wat de kracht van onze formules onderstreept. In Nederland en België is hard gewerkt aan de integratie van de bestaande en nieuw geacquireerde activiteiten en de organisatorische en systeemtechnische randvoorwaarden die daarbij horen. Wij liggen daarmee op koers, al zijn wij nog niet tevreden over de mate waarin we de toename in schaalgrootte hebben omgezet in verbetering van het rendement’, aldus Sligro.

Sligro heeft veel vertrouwen in de toekomst

Sligro kijkt naar eigen zeggen vol vertrouwen naar 2018 en de daarop volgende jaren. De verwachtingen voor de marktontwikkeling zijn positief en wij zijn goed gepositioneerd om daarvan te kunnen profiteren. Wij zullen de komende jaren onze organisatie aanpassen en klaarstomen voor verdere groei en onze internationale ambities. Dat vraagt om scherpe keuzes, een organisatie die volledig is gericht en wordt gestuurd op de prioriteiten en een perfecte executie van de plannen die daarbij horen. We laten ons niet te veel afleiden van die koers en daar past ons jaarthema voor 2018 dan ook prima bij: Focus.’

Zie ook: Emté-ondernemers in spoor van marktgroei

Reageer op dit artikel