nieuws

Jumbo lanceert nieuwe regeling logistiek

Formules 9207

Jumbo lanceert nieuwe regeling logistiek

VEGHEL – Jumbo heeft een akkoord bereikt met de ondernemingsraden over nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen logistiek.

De supermarktketen meldt vrijdag dat er op hoofdlijnen overeenstemming is met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Ondernemingsraad Supply Chain (OR SC) over de inhoud van de Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) Logistiek. Die regeling geldt als vervanging van de cao Jumbo Logistiek, die op 1 april 2017 afliep.

Maanden intensief onderhandelen

‘Aan dit akkoord gingen twee maanden van intensief onderhandelen vooraf. Bij het opstellen van de AVR is nadrukkelijk rekening gehouden met de stem van de Jumbo-medewerkers. Voor deze groep ligt er nu een regeling met arbeidsvoorwaarden die tot de beste in de sector behoren en beter uitpakken dan de afspraken die golden in de cao. Tegelijkertijd zijn er goede afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat de loonverschillen ten opzichte van de concurrentie in de toekomst nog groter worden’, meldt de formule.

Rechten, toeslag en investeringen

De AVR zal de loonlijn en –ontwikkeling van de VGL (cao levensmiddelenbranche) volgen. De huidige medewerkers logistiek behouden hun volledige rechten middels een toeslag op de VGL loonlijn die in de toekomst mee stijgt met de loonontwikkeling en voor behoud van koopkracht zorgt. In de AVR zijn ook afspraken gemaakt over het behoud van toeslagen voor werken op onregelmatige tijden en in het weekend. Daarnaast is ingezet op investeringen in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zo zijn met de COR aanvullende afspraken gemaakt over opleidingen, gezondheid en veiligheid op het werk. Een verbetering van de zogenoemde generatieregeling zorgt ervoor dat medewerkers vanaf vijf jaar voor aanvang van hun AOW parttime kunnen gaan werken. Daarbij behouden zij vrijwel hun gehele inkomen en een groot deel van hun pensioenopbouw. De onderhandelingspartijen verwachten dat medewerkers met deze regeling op lichamelijk en financieel vitale wijze de AOW-leeftijd kunnen bereiken.

Looptijd van vijf jaar

Op verzoek van de klankbordgroepen heeft de AVR Logistiek een langere looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid om de overeenkomst steeds met vijf jaar te verlengen. Komende weken organiseert Jumbo informatiesessies en inloopspreekuren waarop medewerkers een persoonlijke toelichting op de afspraken kunnen krijgen.

Opstelling van vakorganisaties

Jumbo heeft het afgelopen voorjaar aangegeven geen heil meer te zien in de opstelling van de vakorganisaties bij de cao-onderhandelingen en wilde naar eigen zeggen een nieuwe weg inslaan voor het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden. Bij het opstellen van de AVR is volgens de formule sterk ingezet op het inventariseren van de wensen en adviezen van de ruim drieduizend medewerkers in de distributiecentra van Jumbo. Deze adviezen zijn meegenomen in de onderhandelingen met de COR en de OR SC en vormen de basis van de overeengekomen AVR.

Reageer op dit artikel