nieuws

Lidl Nederland wil meer vrouwen in de top

Formules 2660

Lidl Nederland wil meer vrouwen in de top

HUIZEN – Lidl Nederland wil dat binnen drie jaar tijd minimaal 30 procent van de leidinggevende posities binnen het bedrijf is ingevuld door een vrouw.

Bij de discounter wordt momenteel 20 procent van die posities ingevuld door een vrouw. Lidl Nederland wil meer vrouwen aan de top een heeft om die reden HR-directeur Sophie Geerts-Jaspers het zogenoemde charter ‘Talent naar de Top’ laten ondertekenen.

Samenwerking verschillende partijen

Dit verdrag is tien jaar geleden tot stand gekomen door samenwerking van VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken. Ondertekenaars van het charter beweren zich met een actief diversiteitsbeleid in te zetten voor de instroom, behoud en doorstroom van vrouwelijk talent naar de top van hun organisatie.

Diversiteit kracht van Lidl

Lidl Nederland zegt in een persbericht ‘dat een medewerkersbestand dat wordt gekenmerkt door diversiteit, bijdraagt aan een betere werkcultuur en uiteindelijk tot beter resultaat’. Sophie Geerts-Jaspers: ‘Diversiteit is vooral de kracht van een team maximaal benutten. Van elkaar leren, juist omdat je anders bent. Je hiervoor openstellen en elkaars verschillen respecteren. Zo kun je elkaar aanvullen en samen nóg beter worden.’

Lidl eerste supermarktketen

Yelly Weidenaar, directeur Talent naar de Top, stelt dat Lidl de eerste supermarktketen is die het verdrag heeft ondertekend. ‘Hiermee behoort Lidl tot de voorhoede van de 260 bedrijven, instellingen en overheden die het Charter hebben ondertekend. Daadkracht werkt, want deze bedrijven scoren driemaal beter dan gemiddeld bij het realiseren van m/v diversiteit aan de top. Zo draagt Lidl actief bij aan meer vrouwen naar de top.’

Reageer op dit artikel