nieuws

Sligro zoekt partner voor de Emté-formule

Formules 1903

Sligro zoekt partner voor de Emté-formule

VEGHEL – Sligro erkent dat zijn supermarktketen Emté onvoldoende schaalgrootte heeft om zelfstandig succesvol te zijn. De onderneming gaat actief zoeken naar een partner voor de keten. Verkoop van de keten is geen optie.

Het bedrijf wil evenwel niet aan een verkoop, en geeft de voorkeur aan samenwerking met een andere partij. Er zijn geïnteresseerden, en daar wil Sligro de komende maanden mee in overleg. Dat liet het groothandelbedrijf donderdag weten bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Daaruit bleek dat de omzet van EMTÉ in de eerste helft van 2017 opnieuw is gekrompen, ditmaal met 0,3 procent op vergelijkbare basis. De groothandelstak liet wel een sterke groei van 4,6 procent zien.

Emté heeft onvoldoende schaalgrootte

‘Uit die evaluatie blijkt dat we de doelen uit de business case Emté kunnen halen, maar dat we daar meer tijd voor nodig zullen hebben. Desalniettemin verwachten wij dat ook een op termijn gezonde Emté 3.0 formule in de toekomst door onvoldoende schaalgrootte moeite zal hebben om de veranderingen in de markt bij te benen. Wij zullen daarom de tweede jaarhelft gebruiken om te onderzoeken welke alternatieve strategie voor onze retailactiviteiten de meeste waarde creëert’, stelt topman Koen Slippens in een toelichting op de jaarcijfers.

Nog vier Emté 3.0-winkels, daarna pauze

Volgens Sligro groeit Emté 3.0 harder dan de oude winkels, maar onvoldoende om de kosten van ombouw en de toegevoegde nieuwe formule-elementen te compenseren. De komende maanden worden de lopende ombouwprojecten, vier winkels, afgerond. Daarna wordt de ombouw genoteerd. ‘Dat geeft ons de gelegenheid te concentreren op verbetering van de winstgevendheid en verdere optimalisatie van de formule’, aldus Emté.

Partnership aantrekkelijkste optie voor toekomst

Het marktaandeel van 2,5 procent maakt het ook steeds moeilijker om de veranderende markt bij te benen, zo is gebleken uit de evaluatie zoals de directie van Sligro die heeft uitgevoerd. ‘Tijdens onze evaluatie hebben wij geconcludeerd dat een partnership, vanzelfsprekend afhankelijk van de wijze waarop dat kan worden ingevuld, een meer aantrekkelijke strategische optie is dan de verkoop van onze Foodretailactiviteiten. In een partnership verwachten wij enerzijds het gebrek aan schaalgrootte te kunnen compenseren en anderzijds de eerder gecommuniceerde kwalitatieve en kwantitatieve synergievoordelen grotendeels te kunnen behouden voor de Groep.’

Synergie levert Sligro veel geld op

Verkoop is dan ook eigenlijk geen optie voor de directie van Sligro Food Group. De aanwezigheid van foodservice en foodretail levert het bedrijf daarvoor te veel geld op. ‘Wij hebben die synergie nader in beeld gebracht en geconcludeerd dat deze tussen de €15 miljoen en €20 miljoen aan (kosten)voordelen per jaar opleveren voor Sligro Food Group als geheel. Daarnaast levert de combinatie ook voordelen van meer kwalitatieve aard voor de Groep op zoals onderscheidend en lerend vermogen binnen de Groep.’

Gesprekken gaan snel beginnen

Gesprekken met mogelijke partners gaan al op korte termijn beginnen. ‘Dat willen we de komende maanden in overleg met geïnteresseerde partijen uitwerken en concreet vaststellen. Daarbij zullen wij steeds de belangen van al onze stakeholders afwegen om zo tot een weloverwogen oplossing te komen.’

Bod van Jumbo van tafel

Sligro kondigde vorig jaar al aan de supermarktactiviteiten onder de de loep te gaan nemen. Vooruitlopend op de vandaag naar buiten gebrachte conclusies kwam recent naar buiten dat Jumbo een bod uitbracht op Emté. Vooralsnog lijkt het echter voor Sligro geen optie om tot verkoop van de keten over te gaan. Sligro is overigens ook voor 45 procent eigenaar van Spar in Nederland. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Plus, de partij met wie eerder ook Edah werd overgenomen.

Reageer op dit artikel