nieuws

Aldi steekt miljoenen in leeg Limburg

Formules

Aldi steekt miljoenen in leeg Limburg

HEERLEN – Aldi Nederland gaat de leegstand in een deel van Limburg aanpakken.

De discounter steekt naar eigen zeggen de komende jaren miljoenen in winkels in de regio Parkstad Limburg. Dit streven maakt deel uit van een overeenkomst tussen de formule en de zogeheten stadsregio Parkstad Limburg. Beide partijen hebben afspraken gemaakt om winkelleegstand aan te pakken in de acht aangesloten gemeenten van Parkstad Limburg, waaronder Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

Dode meters
Aldi Nederland zegt in het akkoord mee te werken aan het wegwerken van overtollige, ‘dode’ vierkante winkelmeters, zo meldt de site stadszaken.nl. ‘Parkstad is voor ons een belangrijk verzorgingsgebied en wij willen daarom duurzaam investeren in deze krimpregio. Niet alleen door het realiseren van toekomstbestendige Aldi-locaties, maar ook door een bijdrage te leveren aan het terugdringen van overbodige vierkante meters en een impuls te geven aan de openbare ruimte’, zegt Marc Houppermans, directeur Aldi Roermond BV, over het verdrag.

Clustering
Daarmee verandert volgens Martin de Beer, voorzitter van de bestuurscommissie Economie & Toerisme van Parkstad, het vestigingsbeleid van Aldi. ‘Kernpunten uit de vestigingsstrategie van Aldi zijn: een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen en een uniforme uitstraling en winkelinrichting. Potentiële nieuwe locaties die aan deze eisen voldoen, lagen vaak aan de randen van de kernen of in het buitengebied, met het risico op leegstand in de stadscentra tot gevolg. Met deze overeenkomst zetten we juist in op clustering van winkels, het tegengaan van nieuwe winkels op ongewenste locaties en het terugbrengen van de winkelvoorraad in vierkante meters. Daarmee willen we de regionale winkelstructuur, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau versterken.’ De regio Parkstad Limburg wil ook eenzelfde samenwerking met andere supermarktketens.

Reageer op dit artikel