nieuws

Franchisers ziedend op AH na uitrol box

Formules

Franchisers ziedend op AH na uitrol box

De franchisers van Albert Heijn zijn boos over de manier waarop het bedrijf het afhalen van de maaltijdboxen onder het merk Allerhande heeft geregeld. Hierover is een brandbrief geschreven.

Dat blijkt uit een interne mail van voorzitter Frits van der Heide namens de VAHFR aan de AH-franchisers die in handen is van Distrifood. Van der Heide begint zijn verhaal door te zeggen dat de VAHFR met verbazing kennis heeft genomen van de uitrol van de Allerhandebox en een verstuurde zogeheten direct-mail in de exclusiviteitsgebieden van de ondernemers.

Coupons
De voorzitter stelt dat hij en het bestuur zeer recent met Albert Heijn rond de tafel hebben gezeten over de Allerhandebox. ‘Wij hebben aan AH aangegeven dat enkele aspecten van de uitrol moesten worden aangepast, voordat het bestuur met de uitrol bij franchise kan instemmen.’ De VAHFR heeft  onder meer aanmerkingen over de manier waarop AH kortingcoupons gaat verspreiden. ‘Zo willen wij dat kortingcoupons die in winkels door ondernemers aan klanten worden meegegeven ook alleen inwisselbaar zijn in winkels en niet gelden bij het laten thuisbezorgen via AH.nl. Wij vinden namelijk niet dat ondernemers hun eigen concurrentie moeten financieren. Ook moeten ondernemers gecompenseerd worden als in winkels de kortingscoupons worden ingeleverd die in alle Allerhandeboxen zitten, juist die zijn thuisbezorgd. Deze actie betekent namelijk dat wij €10 korting moeten geven als de klant de Allerhandebox online bestelt en thuis laat bezorgen’, zegt de voorzitter.

Proefbox
De voorzitter stipt in de interne mail ook de zogeheten Proefbox aan. ‘Een ander punt van zorg is dat de financiële risico’s van de “Proefbox” onevenredig bij ondernemers liggen. Ondernemers hebben een negatieve marge, betalen mee aan L&D en betalen de franchisefee, en dragen ook alle risico’s van derving en dergelijke.’

Allerhandebox Allerhande box maaltijdbox

Volle toeren
Van der Heide briest dat AH volgens hem niets met de argumenten van de VAHFR heeft gedaan. ‘Over al deze onderwerpen hebben wij werkbare suggesties voor verbetering aangedragen. AH heeft echter niets met onze zorgen en suggesties gedaan. Wij hebben pas een antwoord ontvangen op woensdagmiddag, nadat de marketingcampagne al op volle toeren draaide. Het uiteindelijk van AH ontvangen antwoord komt ons op geen enkel punt tegemoet.’

Overvallen
De voorzitter zegt dat de vereniging van de franchisers het hier niet bij laat zitten. ‘Wij hebben AH inmiddels laten weten het niet te begrijpen en niet te accepteren dat de Allerhandebox op dit moment en op deze manier in de markt wordt gezet. Wij leggen de huidige handelwijze uit als inbreuk op onze exclusiviteit, oneerlijke concurrentie, misbruik van persoonsgegevens en als strijdig met de zorgplicht die franchisegevers naar franchisenemers moeten hebben. Onder de juiste voorwaarden is de Allerhandebox een uitstekend product voor onze klanten. Daar staan wij achter. Ook nu kunnen wij onze klanten niet in de kou laten staan. Helaas worden wij overvallen door de uitrol die geen recht doet aan de belangen van franchisenemers en waarbij de financiële component onevenredig nadelig is voor franchisenemers. Wij zullen ons beraden op te nemen definitieve stappen en op zeer korte termijn bij u hierop terug komen.’

Caissières
Van der Heide spoort de franchisers aan de klanten op een normale manier te bedienen wanneer ze een box ophalen. Echter stelt hij voor dat caissières geen kortingsbonnen meegeven aan klanten. ‘Daarmee subsidiëren en stimuleren wij immers aankoop via AH.nl en thuisbezorgen zonder dat daarover goede afspraken zijn gemaakt. Kortingsbonnen waarmee de klant in de winkel wil betalen worden door u geaccepteerd. U houdt de daarmee door u gegeven korting bij, zodat u deze te zijner tijd bij AH in rekening kunt brengen.’ Ook ziet hij graag dat de franchisers bijhouden hoeveel Allerhandeboxen ze verkopen. ‘Totdat er goede afspraken zijn gemaakt, gaat de ondernemer per box een marge van dertig procent bij AH in rekening brengen plus de waarde van de kortingsbon (a €10) die in de box zit.’

In strijd
Uit de woorden van de voorman van de franchisers blijkt ook dat AH door deze beslissing nog meer olie op het vuur gooit. ‘Wij zullen AH formeel – mede namens de leden – aanzeggen dat AH in strijd handelt met de FO en wij zullen daarbij aanspraak maken, per ondernemer, per overtreding, op de contractueel overeengekomen boete van €14.000. Wij zullen AH aangeven dat wij overwegen u te adviseren de door  u geclaimde en nog te claimen bedragen  te gaan incasseren. Inmiddels zijn wij in juridisch overleg hoe dit vorm te geven. Bijvoorbeeld via een stornering. Mogelijk kan dan ook de al jaren oplopende overdekking van de in rekening gebrachte L&D-kosten worden meegenomen. Ook een bron van voortdurende ergernis.

Geen commentaar
Distrifood heeft Frits van der Heide gevraagd om een reactie, maar de voorzitter van de vereniging van de franchisers wil niet reageren op de interne mail. In maart staat er een algemene ledenvergadering op het programma, waarin dit onderwerp vast en zeker aan bod zal komen.

Reageer op dit artikel