nieuws

Kippersluis moet weg uit Amersfoort

Formules

Kippersluis moet weg uit Amersfoort
Ton Kastermans

AMERSFOORT – De broers Martin en Ton van Kippersluis moeten weg uit hun supermarkt in Amersfoort.

Dit heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Het Hof bepaalde dat de huurovereenkomst tussen Kippersluis en Jumbo per 8 september 2015 is ontbonden en dat de ondernemers hun supermarkt aan de Leusderweg in Amersfoort binnen twee maanden na dagtekening van het arrest dienen te hebben ontruimd.

Fraude
Het Hof vernietigde met het vonnis eerdere vonnissen van de kantonrechter. De rechters rekenden Kippersluis vooral de fraude zwaar aan die zij gedurende jaren bij Super de Boer hebben gepleegd. Zij zouden voor tonnen aan omzet hebben achtergehouden. Weliswaar waren de broers niet de enige SdB-ers die dat deden en zijn zij tot nu toe voor dat vergrijp niet strafrechtelijk vervolgd , maar volgens het Hof is Kippersluis door ‘het achterhouden van franchisefees, de toegebrachte imagoschade en het geschonden vertrouwen toerekenbaar tekortgeschoten in de samenwerkingsovereenkomst en rechtvaardigt die tekortkoming ontbinding van de huurovereenkomst’.

Cassatie
In een reactie op het vonnis, dat pas deze week openbaar werd gemaakt, zegt Martin van Kippersluis dat hij zich beraadt op cassatie. ‘Wij zijn het oneens met het vonnis. Wij zijn niet eens strafrechtelijk veroordeeld voor de fraude en zijn het derhalve oneens met dat onderdeel van het arrest.’

Reageer op dit artikel