nieuws

Jumbo stort in pensioenfonds SdB

Formules

Jumbo stort in pensioenfonds SdB

VEGHEL – Jumbo stort eenmalig 18 miljoen euro in het pensioenfonds van Super de Boer.

Volgens een persbericht verstrekt Jumbo Supermarkten B.V. (Jumbo)een eenmalige vrijwillige bijdrage van 18 miljoen euro om de financiële positie van Pensioenfonds Super de Boer te versterken. ‘Hierover hebben beide partijen overeenstemming bereikt. Jumbo en Pensioenfonds Super de Boer hebben daarbij besloten om hun geschillen waarover een arbitrageprocedure liep, bij te leggen.’

Waarde

Volgens Jumbo maakt de versterking van de financiële positie van het Pensioenfonds Super de Boer een waardeoverdracht naar Pensioenfonds Levensmiddelen mogelijk en komt daarmee ten goede aan de deelnemers. Jumbo heeft de pensioenopbouw van de oud-Super de Boer medewerkers in actieve dienst met ingang van 2013 overgebracht van Pensioenfonds Super de Boer naar het Pensioenfonds Levensmiddelen en Pensioenfonds Groothandel in Levensmiddelen.

Clinch

Jumbo en het bestuur van het pensioenfonds van Super de Boer lagen al langer met elkaar in de clinch. In oktober vorig haar werd er een arbitragecommissie ingesteld omdat Jumbo weigerde op te draaien voor het dekkingstekort van het pensioenfonds van Super de Boer. ‘Jumbo legt de afspraken die er zijn gemaakt over de financiering van Pensioenfonds SdB in goede en in slechte tijden anders uit dan wij’, stelde het SdB-pensioenfonds destijds. De vakbonden dreigden met acties.

Reageer op dit artikel