nieuws

Werkdruk Aldi valt reuze mee

Formules

Werkdruk Aldi valt reuze mee

CULEMBORG – Het onafhankelijke onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij Aldi is in het voordeel van de discounter uitgevallen.

Uit het door de Zwolse rechtbank opgedragen onderzoek blijkt dat medewerkers van Aldi over het algemeen tevreden zijn met hun werk en beloning en dat ze loyaal zijn aan het bedrijf. ‘Uit het onderzoek zijn een aantal positieve zaken naar voren gekomen. Werkdruk is op dit moment geen concernbreed probleem’, zegt CNV-bestuurder Agostino di Giacomo Russo.

Conflict met vakbond

Begin vorig jaar raakte het CNV met Aldi in conflict, nadat bij de vakbond diverse klachten binnenkwamen over de werkdruk. Naar aanleiding hiervan peilde CNV Dienstenbond de mening van bijna honderd Aldi-medewerkers. Zij gaven aan de nodige problemen op de werkvloer te ondervinden. Aldi zegde toe een onafhankelijk onderzoek uit te willen voeren naar de arbeidsomstandigheden, maar trok die belofte later in. Via de rechter werd het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, alsnog afgedwongen.

Knelpunten aanpakken

Di Giacomo Russo benadrukt dat er nog steeds een aantal knelpunten zijn die door Aldi moeten worden aangepakt. ‘De personeelsinzet wordt als krap ervaren. Filiaalleiders missen bovendien de ondersteuning van het management bij het oplossen van bezettingsproblemen. Ook het ontbreken van vaste werkdagen en soms laat beschikbaar zijn van roosters en meldingen van overplaatsingen is een belangrijk verbeterpunt. Werknemers hebben ook aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer preventieve maatregelen tegen overvallen.’

Nieuwe maatregelen

Aldi heeft tegenover de vakbond toegezegd dat de komende maand wordt gekeken of de al ingezette maatregelen voldoende effectief zijn en waar nieuwe maatregelen vereist zijn. Het CNV wordt hierin betrokken. Half april wordt een CNV-bijeenkomst georganiseerd waarin Aldi-personeelsleden uitleg krijgen over het onderzoek en de te nemen maatregelen.

Reageer op dit artikel