artikel

Jumbo Eijsermans eert mantelzorg met foto-expo

Formules 919

Jumbo Eijsermans eert mantelzorg met foto-expo
Foto: Adriëtte van der Wijst

ZEELAND – Jumbo Eijsermans in het Brabantse Zeeland is het toneel van een foto-expositie. In de winkel hangen 12 grote foto’s van mantelzorgers en de personen aan wie ze hulp bieden. ‘Het is een mooie manier om alle mantelzorgers te eren’, zegt Jumbo-franchiser John Eijsermans.

Toen de Zeelandse zorgcoöperatie bij hem op de stoep stond of ze in zijn winkel een foto-expositie mochten houden over mantelzorgers, aarzelde de ondernemer geen moment. ‘Ik zei direct ja, het past bij ons, als winkel in een dorp.’ Hij vindt het ook een eer. De zorgcoöperatie zag de supermarkt immers als de beste plek in het 6600 inwoners tellende dorp. De supermarkt trekt wekelijks zo’n 14.000 mensen. ‘Als ze in de bibliotheek of bij de heemkundekring zouden exposeren, zou maar een beperkt aantal mensen de foto’s zien. Hier heb je wel een groot publiek. Onze winkel ligt in het centrum en is het middelpunt van het dorp’, zegt Eijsermans.

 

‘Je ziet het in de winkel als het minder gaat met mensen.’

Jumbo-ondernemer John Eijsermans

Supermarkt als spil van de maatschappij

Bovendien sluit de expositie naadloos aan op zijn lokale en maatschappelijke betrokkenheid. ‘We hebben een functie als ontmoetingsplek.’ Bovendien is hij sinds de start van de zorgcoöperatie betrokken bij het initiatief. ‘Je ziet dat soort initiatieven steeds meer ontstaan in dorpen waar allerlei voorzieningen dreigen te verdwijnen.’ Daarbij kan een winkel die lokaal geënt is een rol spelen in het signaleren van problemen, meent Eijsermans. ‘Je ziet het in de winkel als het minder gaat met mensen. Dan kun je de geëigende instanties, zoals de wijkverpleegkundige, een seintje geven.’ Zoals bij een oudere die dagelijks behoorlijke hoeveelheden goedkope drank kwam inslaan. ‘Daar kan de zorgcoöperatie dan contact mee leggen.’ Maar het geldt niet alleen voor bijvoorbeeld eenzaamheid onder ouderen. ‘We zien het ook als jeugdigen dreigen te ontsporen.’ Concreet speelde dat al eens met een groep hangjongeren die vernielingen aanrichten en van kwaad tot erger dreigden te gaan. ‘Die hebben we samen met de wijkagent uit de anonimiteit gehaald. Dat helpt op zo’n moment al.’

Subsidies worden minder, afhankelijkheid van bedrijven groter

Hij ziet het in een dorp als een zorgplicht die hij als ondernemer heeft. ‘We steunen veel stichtingen en verenigingen. Al is het maar door heel flexibel te zijn als ze bestellen.’ Ook sponsort hij veel activiteiten en verenigingen. ‘Vooral als ze op de jeugd zijn gericht. Zoals de stichting jeugdbelangen. Daarnaast regelen we veel voor basisscholen. Als bepaalde groepen bijvoorbeeld een lunch nodig hebben, zoals een lokale stichting voor geestelijk gehandicapten, helpen we die graag. De subsidies op dat soort activiteiten worden steeds minder. Daardoor worden verenigingen en stichtingen steeds meer afhankelijk van de goede wil van bedrijven.’ Ook als voorzitter van de ondernemersvereniging speelt hij een rol. ‘We hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat er veilige, gelijkvloerse oversteekplaatsen zijn gekomen. Het bejaardenhuis zit hier recht tegenover. Daardoor kunnen de bewoners weer te voet naar de supermarkt komen. Dat is goed tegen eenzaamheid en voor hun sociale contacten.’

Foto: Adriëtte van der Wijst

Jumbo Eijsermans neemt maatschappelijke taak serieus

De expositie opende afgelopen zaterdag. In de winkel hangen 12 grote zwart-witfoto’s van mantelzorgers met veelal de mensen aan wie ze hulp bieden. Bij de foto’s is ook een informatiebord geplaatst en informatiemateriaal waarin is te vinden wie met welke hulpvraag waar terecht kan. ‘Ze willen benadrukken dat de zorgcoöperatie er niet alleen voor ouderen is, maar ook voor jongeren met een hulpvraag.’ Bepaalde uren zijn er vrijwilligers die uitleg kunnen geven. Ook Eijsermans en zijn medewerkers krijgen veel reacties. Die variëren van klanten die het mooi vinden dat hij het podium biedt tot mensen met een hulpvraag. ‘Af en toe moeten we zelf uitleg geven. Dat doen we graag, dat hoort erbij als je je maatschappelijke taak serieus neemt.’

Reageer op dit artikel