artikel

Boek: Drie kilo C1000-ondernemerschap

Formules

Boek: Drie kilo C1000-ondernemerschap

AMERSFOORT – Ergens in 2015 houdt C1000 op te bestaan. Daarmee komt na 35 jaar een einde aan een formule die lange tijd de op één na grootste partij in de Nederlandse supermarktbranche was. En een partij die zich afficheert als het grootste bolwerk van zelfstandig ondernemers. De geschiedenis van die club is nu vastgelegd in het boek: ‘C1000-afscheid van een formule. ‘Dit boek gaat over C1000 maar toch vooral over het zelfstandig ondernemerschap.

Van een idee tot een boek dat in totaal 492 pagina’s telt, drie kilo zwaar is en waaraan 250 (voormalige) C1000-ondernemers een bijdrage hebben geleverd. En een idee dat in minder dan een jaar tijd is gerealiseerd. Dat is in een notendop de ontstaansgeschiedenis van het boek ‘C1000-afscheid van een formule’. Het eerste exemplaar werd gisteravond in Studio 21 door Peter de Jong,  C1000/Jumbo-ondernemer en penningmeester van de ondernemersvereniging C1000, overhandigd aan Kees Jan Koster, C1000-ondernemer in Aalsmeer. Dat Koster het eerste exemplaar ontving, is niet toevallig.

Verhalen van ondernemers
Hij is namelijk de geestelijk vader van het boek. De Jong: ‘Nadat bekend werd dat C1000 zou ophouden te bestaan, opperde Kees Jan, die wat met boeken heeft, het idee om de geschiedenis van de formule en de daarbij horende verhalen van ondernemers in boekvorm vast te leggen. Met dat idee is het bestuur vorig jaar aan de slag gegaan.’ Het idee was uiteraard leuk, maar dan doemt vervolgens de uitwerking op. En die is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. Zeker omdat het grootste deel van het boek uit ondernemersverhalen zou dienen te bestaan.

Samenhang
Annette Mol, manager verenigingszaken C1000, die samen met ondernemers Peter de Jong en Hans van den Hurk het project heeft begeleid: ‘We wilden ervoor waken dat al die verhalen op elkaar zouden lijken. Bovendien moesten ze fatsoenlijk zijn geschreven, moest dat wat er 
geschreven werd kloppen en moest er samenhang in het boek zitten. En bovenal wilden we het boek 
insteken op het zelfstandig ondernemerschap, want C1000 staat wat ons betreft voor het succes van het zelfstandig ondernemerschap. Dat uitgangspunt moest goed over het voetlicht komen.’

Veertien redacteuren
Om zich te verzekeren van professionaliteit schreef de vereniging C1000 een tender uit. Uiteindelijk mocht Unit-2, een tekstbureau uit Leiden dat bestaat uit samenwerkende zelfstandige ondernemers, de opdracht uitvoeren. Zij hebben veertien redacteuren op het project gezet. In samenspraak met het 
bestuur werden door Unit-2 in totaal acht profielen (kapstokken) opgesteld voor de ondernemersverhalen. Ze varieerden van klant, tot medewerker, ondernemer of acties. Elk van die profielen komt in het boek ongeveer even ruim ruim aan bod, want in totaal hebben 250 ondernemers een bijdrage aan het boek geleverd. Dat is ongelooflijk veel op een totaal van 348 ondernemers die voor een bijdrage zijn benaderd. Het zegt iets over de behoefte waarin het boek blijkbaar voorziet. Veel van de ondernemersverhalen zijn in verband met de kwaliteitsborging overigens tot stand gekomen door middel van interviews met de professionele redacteuren. ‘Daarmee hebben we ook voorkomen  dat het boek een saaie en droge opsomming van ondernemersverhalen zou worden’, aldus De Jong en Mol.

Clash
Behalve de ondernemersverhalen bevat het boek ook 120 pagina’s ontstaansgeschiedenis van C1000 en wordt er verteld over het DNA van de C1000-ondernemer en de marketingmachine die C1000 was. Ook aan bod komt de clash tussen Ide Vos, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Schuitema en algemeen directeur Jan Brouwer.  Laatstgenoemde wilde Konmar 
inlijven, maar kreeg daarvoor niet 
de toestemming van Vos. De botsing tussen de twee leidde tot het onvermijdelijke vertrek van Brouwer en vormde tevens de opmaat voor de plannen die de zogenoemde Bende van Zeven smeedde om C1000 uit de ketenen van Ahold te bevrijden.

Onbeschreven
De laatste episode van de formule en de overname door Jumbo blijft echter onbeschreven. Een bewuste keuze, aldus Mol en De Jong. ‘De periode onder leiding van Tom Heidman heeft relatief maar kort geduurd. Bovendien moest het boek een getuigenis van het zelfstandig ondernemerschap zijn en geen mening over de overgang naar Jumbo’, aldus beiden. Voor de goede historische context heeft C1000’s voormalig retaildirecteur Rein van de Wal zorg gedragen. ‘Hij heeft 
meegelezen om eventuele verkeerde interpretaties te signaleren.’

Financieel debacle
Het boek (€40) verschijnt in een oplage van 7500 exemplaren. Daarvan zijn er nog 600 niet besteld, zegt De Jong. Van een financieel 
debacle voor de vereniging is dus geen sprake. Vrijwel alle ondernemers hebben exemplaren besteld. Peter de Jong gaat ze weggeven aan ‘mensen die ik er zeker een plezier mee doe. De eerste is voor mijn moeder.’ Enkele C1000-ondernemers hebben een bijzondere uitgave van het boek besteld. De Jong: ‘Ondernemers konden ook een editie bestellen waarin ze zelf het voorwoord hebben geschreven of laten schrijven. Ook zijn er ondernemers bij die een exemplaar hebben besteld met een eigen katern van acht pagina’s. 
geschiedenis van hun eigen C1000 Tien ondernemers hebben voor die mogelijkheid gekozen.’

Geen requiem
Mol en De Jong zijn trots op het eindresultaat. Nee, ze vinden niet dat het een requiem van een formule is geworden. ‘Natuurlijk is de aanleiding voor het boek dat C1000 als formule gaat verdwijnen, reageert De Jong. ‘Maar het boek is het boek geworden zoals we dat bedoeld hadden. Ondernemers waren trots op C1000 en andersom. Ik denk dat dat gevoel heel goed beschreven is.’

Reageer op dit artikel