artikel

Kerstrapport 2010: ranglijst

Formules

Kerstrapport 2010: ranglijst

Bekijk hier de ranglijst van het Kerstrapport 2010.

 

1. Albert Heijn XL

Albert Heijn XL is voor de vierde keer opgenomen en staat voor de evenzoveelste keer bovenaan. Onlogisch is het niet, omdat je op die metrages – groter dan 2800 vierkante meter – natuurlijk veel meer uit kunt pakken dan op de reguliere supermarktoppervlaktes. AH XL staat op nummer één op de aspecten netheid, vers, keuze, kwaliteit en gezonde voeding. De leveringsbetrouwbaarheid is echter ook top. Zelfs in deze grote winkels vallen maar zelden gaten, aldus de consument. Op aanbiedingen staan de XL’s nu ook in de topvijf, waardoor AH XL op de combinatie lage prijzen en goede aanbiedingen nu bovengemiddeld scoort.

2. Albert Heijn

Albert Heijn krijgt de hoogste totaalscore ooit en staat voor het eerst sinds de start van het onderzoek in 1996 boven Jumbo. Het verschil is slechts een honderdste, maar met het oog op de concurrentieverhoudingen zal het toch als een overwinning worden gevierd in Zaandam. Tijdens de uitreiking van de beker in juni in Zaandam, waarbij zowel Sander van der Laan als Dick Boer aanwezig was, gaf Boer aan dat het onderzoek intern wordt gebruikt als een van de maatstaven voor de prestaties van het management van het bedrijf. Overigens voldoet Van der Laan aan de aan hem gestelde opdracht. “In december sta je op de eerste en tweede plaats, hé. Dat hebben we afgesproken”, zei Boer destijds, met een knipoog. Ook op prijs doet Albert Heijn het weer beter. De aanhoudende communicatie over prijsverlagingen blijven niet zonder resultaat. Het oordeel over de lage prijzen van AH komt uit op een 6,97, hoger dan ooit. De afstand tot de rest van de markt op dit onderdeel blijft overigens gelijk op 4 procent. In 2003 bedroeg die afstand nog 18 procent.

 

3. Jumbo

Jumbo realiseert de laagste totaalscore sinds het Kerstrapport in 2002. Een 7,57 is nog altijd een prachtig rapportcijfer, maar in Veghel zullen ze er vermoedelijk niet trots op zijn. Terwijl Albert Heijn en C1000 de weg omhoog weten te vinden, zakt Jumbo 0,17 punt terug. Dat is met het oog op de gigantische ombouwklus die de komende anderhalf jaar nog volgt, geen al te best signaal. De formule is minder onderscheidend dan het ooit was, omdat niet zozeer de totaalscore opvalt, maar vooral de geslonken afstand tot de gemiddelde supermarkt (7,41). Dat bewijst ook bovenstaande grafiek, waarin de zo begeerde positie rechtsboven (goed prijs- én serviceimago) door Jumbo is ingeruild voor een plek dichter bij de middenmoot. Alleen op service is Jumbo nog echt onderscheidend, aldus de consument.

 

4. Jan Linders

Jan Linders is na enkele moeizame jaren weer een stabiele speler in de top van de ranglijst. Vorig jaar kerst stonden de Limburgers vierde, in de zomer vijfde en nu wederom vierde. Linders boekt vooruitgang op het aspect ruime keuze. Ook met de netheid, kwaliteit en de vriendelijkheid van het personeel zit wel snor. Het bedrijf moet wel zijn prijzen in de gaten houden, want dit is het zwakste punt van de keten. In de laatste zes maanden nam de waardering met 0,2 punt af.

 

5. Deen

Deen doet het goed. Op geen van de onderdelen die meewegen in de totaalscore is de sprong groot, maar de perceptie van het winkelbeeld wordt in vrijwel de gehele lijn beter. De consument waardeert de toegenomen informatie over gezonde voeding. Op dit aspect boekt Deen maar liefst 0,6 punt winst. De wachttijden bij de kassa worden eveneens korter. Helaas voor de Noord-Hollanders wegen deze aspecten niet mee in de eindscore, want dan zou de sprong voorwaarts nog groter zijn geweest. Met vers, personeel en de aanbiedingen staat Deen in de topvijf.

 

6. Nettorama

Hoewel Nettorama niet meer het beste prijsimago heeft – die titel gaat naar Lidl – is de merkendiscounter nog altijd wel Koning Voordeel. Geen van de concurrenten scoort zo goed op de combinatie lage prijzen en aanbiedingen. De consument is van mening dat de aanbiedingen beter worden, terwijl de lage prijzen wat minder onderscheidend worden. Dat bleek eerder ook al uit een meting van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat Nettorama niet meer goedkoper is dan Dirk van den Broek. De netheid van de winkels verbetert, maar Nettorama zou wel iets beter kunnen communiceren welke producten uit het assortiment een gezonde keuze zijn.

7. Hoogvliet

Hoogvliet levert een paar plaatsen in, terwijl de score aardig op peil blijft. Hoogvliet is een van de formules die nauwelijks zwakke punten kent. Op vrijwel ieder aspect is de score vlak. Alleen de vriendelijkheid van het personeel springt er in positieve zin uit. In de ruime keuze is nog wel de nodige winst mogelijk. Slaagt Hoogvliet daarin, dan is de keten een podiumkandidaat. Het bedrijf heeft net alle winkels van de nieuwe formule-uitstraling voorzien. De consument wordt geconfronteerd met frisse winkels en dat wordt gewaardeerd.

 

8. MCD

Toch knap om met een relatief kleine formule zo hoog te scoren. De uitstraling en de vriendelijkheid van het personeel – MCD heeft de vriendelijkste personeelsleden, kortste wachtrijen en de hoogste leveringsbetrouwbaarheid van het land – zijn de speerpunten. Boon heeft bovendien nog nieuwe munitie in huis. De nieuwe formule, waarin prijs een kleinere rol speelt en de kwaliteit en ambachtelijkheid meer op de voorgrond worden gezet – moeten de drijvers achter de groei voor de komende jaren gaan vormen. Daarin schuilt overigens wel een risico. MCD zit nu al in de topvijf van formules met het slechtste prijsimago. Wanneer dat aspect nog minder aandacht krijgt, kan dat wel eens zand in de omzetmotor gaan strooien.

 

9. Boni

Boni zet een stap achteruit. Hoewel de Nijkerkers nog altijd in de toptien staan, is de achteruitgang significant. Slechts vier collega’s valt die twijfelachtige eer eveneens te beurt. De netheid van de winkels, de versafdelingen en het prijsimago gaat achteruit. De wachttijden bij de kassa en de keuze in het assortiment gaan echter vooruit. Voor Boni is en blijft een positie in de toptien echter een prima prestatie.

 

10. Emté

De opmars van Emté is even tot stilstand gekomen. De stijging naar de achtste positie in het Zomerrapport krijgt geen vervolg. Emté staat nu op tien, door een licht lagere waardering voor de ruime keuze in het assortiment. Emté informeert weer wat beter over gezonde voeding. Sligro krijgt het de komende periode nog druk met zijn supermarkttak. De inlijving van Sanders-vestigingen wordt gecombineerd met de ombouw van Golff en de update van de formule die in de tachtig bestaande Emté’s wordt doorgevoerd. Golff is inmiddels al te klein om nog opgenomen te worden in het onderzoek, wat trouwens ook geldt voor Sanders.


11. Supercoop

Supercoop blijft elfde. De formule is in dit onderzoek nog al eens een ongeleid projectiel met hele sterke en zwakke uitslagen, maar presteert dit jaar stabiel. Onderhuids zijn er echter wel de nodige verschuivingen. Vers krijgt een flink beter oordeel, evenals de leveringsbetrouwbaarheid en info over gezonde voeding, waar de keten sowieso veel aandacht aan besteedt. De aanbiedingen zakken wat in, na een explosief betere waardering in de zomer van dit jaar. Supercoop heeft in november in Assen de eerste van een nieuw format geopend. Dit moet het imago van de keten een nieuwe impuls geven.

 

12. Vomar

Vomar noteert een flinke stijging van het totaalcijfer en klimt van de zeventiende naar de twaalfde plek. Dat is vooral te danken aan betere scores voor de kwaliteitsaspecten. De wachtrijen bij de kassa lijken korter te worden en de verbouwing van veel winkels naar de nieuwe formule lijkt zijn vruchten af te werpen. In het nieuwe format staat energiezuinigheid en ook duurzaamheid een stuk centraler. De klant heeft in ieder geval waardering voor de beter informatievoorziening over gezonde voeding.

 

13. C1000

C1000 zit op vrijwel alle punten op het gemiddelde van de Nederlandse supermarkt. Alleen de waardering voor de lage prijzen en de kwaliteit ligt wat lager. Met name op dat laatste punt moet het voor de nummer twee in de markt toch mogelijk zijn om verbetering aan te brengen. Er is voor C1000 nog een hoop werk aan de winkel, maar de onderliggende trend laat zien dat het bedrijf weer op de goede weg zit.

 

14. Digros

De Dirk-winkels in de regio Leiden doen het het best. Dat terwijl Digros in de reclame-uitingen toch de kleinste tas krijgt toebedeeld. Het lijkt de klant echter niet veel te deren. Terwijl Dirk behoorlijk inlevert, klimt Digros wat. Helemaal verklaarbaar is de ontwikkeling overigens niet, want Detailconsult doet bij Dirk, Bas en Digros exact hetzelfde. Gezien de interne discussies die gaande zijn bij Dirk, ligt het echter in de lijn der verwachting dat Digros en Bas van der Heijden binnen enkele jaren onder het Dirk-merk worden opgenomen. Digros krijgt betere cijfers voor vers, kwaliteit, aanbiedingen, prijzen, de leveringsbetrouwbaarheid en info over gezonde voeding. De vriendelijkheid van het personeel en de netheid van de winkels loopt terug.

 

15/16. Lidl

De ontwikkeling van Lidl valt eveneens op. Enkele jaren geleden bezette de discounter samen met Aldi nog steevast de onderste twee plaatsen op de lijst, nu is dat anders. Lidl stond nooit hoger dan de vijftiende plek en ook de score van 7,34 is een all time high. Lidl heeft uiteraard het beste prijsimago en ook de aanbiedingen doen het goed. Opvallend is echter de waardering voor de kwaliteit die Lidl levert. Alleen Albert Heijn en AH XL scoren op dit punt beter. Met de 7,7 die Lidl op dit onderdeel krijgt, mag de discounter zich op de borst kloppen. Netheid, keuze en vriendelijkheid blijven vooralsnog achter.

 

15/16. Plus

Plus daalt licht. De verschuivingen zijn echter minimaal. Alleen op de onderdelen vriendelijkheid van het personeel en aanbiedingen moet Plus een veer laten. Plus heeft zich tot doel gesteld om in 2012 als beste servicesupermarkt uit de bus te komen. Op dit punt heeft de ondernemerscoöperatie nog zes spelers voor zich te dulden. MCD, Deen, Jan Linders, Jumbo Albert Heijn en de XL’s hebben op dit punt een beter imago. De Briljant-formule gaat de scores van Plus ongetwijfeld verbeteren, maar of het voldoende is om de uitgesproken ambitie waar te maken is nog zeer de vraag.

 

17. Poiesz

Poiesz staat op een plek waar de keten niet hoort te staan. De Friezen ontbraken sinds de kerst van 2001 niet in de topvijf van de lijst, maar hebben de aansluiting sinds 2009 volledig verloren. In het Kerstrapport van vorig jaar zakte Poiesz van de vierde naar de elfde plaats, afgelopen zomer stonden de Friezen veertiende en nu dus zeventiende. De netheid van de winkels loopt significant terug, net als vers en de keuze in het assortiment. Het personeel en de wachttijden voor de kassa worden wel beter gewaardeerd.

 

18/19. Coop

Coop maakt de grootste sprong in dit rapport, met maar liefst een stijging van 0,26 punt. De inhaalslag was broodnodig, want Coop dreigde zelfs onder het cijfer 7 te staan en daar staan doorgaans alleen discounters of formules die geen lang leven meer is beschoren. Coop krijgt op alle tien aspecten een hoger cijfer. De netheid van de winkels schiet eruit. Op dit onderdeel hoeft Coop alleen AH XL voor zich te dulden. Wellicht is deze uitschieter ietwat overdreven, maar het blijft Coops sterkste punt. Ook concurrent Spar scoort op dit onderwerp. Het verbeterde imago heeft wellicht te maken met de campagne ‘Bij Coop bent u de baas’. Met deze opvallende uitstraling wil de buurtsupermarktformule klanten steviger aan zich binden. De nieuwe folder valt in ieder geval goed, want de waardering voor de aanbiedingen gaat ook stevig omhoog.

 

18/19. Dekamarkt

Ze staan gebroederlijk naast elkaar, Dirk, Bas en Dekamarkt, maar wel op een veel te lage plek. Voor Dekamarkt is het een tegenvaller, de formule stond in juni nog op een gedeelde negende positie. Opvallend is dat de cijfers van Dekamarkt op alle fronten onder druk staan, behalve op de lengte van de wachtrijen bij de kassa. Het zal toch niet zo zijn dat zoveel klanten weglopen bij Deka, dat de geslonken wachttijd daardoor als een positief punt wordt beschouwd?

 

20. Dirk van den Broek

Ook Dirk levert in. Een twintigste plek is niet wat ze er bij Detailresult van verwachten. Ook bij Dirk valt op dat de waardering over de gehele linie flink terugloopt, inclusief de wachttijden voor de kassa. De achteruitgang is op dit punt zelfs 0,4 punt. Omdat de scores in de middenmoot dicht bij elkaar liggen, hoeft er niet veel aan de hand te zijn, maar erg trots zullen ze niet zijn met een dalende totaalscore van 0,11 punt.

 

21. Bas van der Heijden

Bas is stabiel en vormt zoals gebruikelijk de kop van de staart van de ranglijst. Bas blijft alleen Super de Boer, Spar en Aldi voor. Op prijs doet Bas het uiteraard goed en zelfs een stukje beter dan in de vorige onderzoeken. Op de andere meetpunten zijn de scores een stuk lager met diverse zesjes op het rapport.

 

22. Super de Boer

Super de Boer houdt het verlies beperkt. Sterker nog, de opgeheven formule krijgt er in zijn nadagen zelfs nog tweehonderdste bij. Super de Boer moet het nog anderhalf jaar volhouden, dan gaan de laatste winkels om naar Jumbo of andere formules. Aan de waardering van de consument te zien, gaat Super de Boer het nog wel even volhouden. In vers moet Super de Boer een veer laten. Met dank aan de licht hogere scores op andere onderdelen blijft de totaalscore echter op peil. Na de tegenvaller bij Jumbo zullen ze in Veghel tevreden zijn met de cijfers van Super de Boer.

 

23. Spar

Spar groeit in vers en dat heeft ook een positief effect op de kwaliteitsbeleving. Ook met de out-of-stock gaat het de goede kant op. Spar is veruit de duurste in de markt, maar dat zal niemand verbazen. Zolang de medewerkers ook tot de vriendelijkste van het land behoren, maken ze zich bij Spar geen zorgen. Gelukkig is dat het geval.

 

24. Aldi

Aldi sluit de rij. Sinds de ondergang van Edah is dat al zo, dus hier kijkt niemand van op. Aldi klimt met een eindscore van 6,98 wel naar het totaalcijfer 7,00, een prestatie waarin de discounter nog niet eerder slaagde. Het toont maar weer eens aan dat de waardering voor de minder presterende formules oploopt en dat de onderlinge verschillen steeds kleiner worden. In dit rapport krijgt Aldi hogere scores voor vers en ook de medewerkers ogen vriendelijker, aldus de consument. Wanneer ze nog iets harder glimlachen naar de klant, slaagt Aldi er wellicht in het magische rapportcijfer 7 te scoren

Reageer op dit artikel