artikel

Kerstrapport 2009: ranglijst

Formules

Kerstrapport 2009: ranglijst

Bekijk hier het kerstrapport van 2009.

 

1. AH XL

AH XL krijgt opnieuw de hoogste waardering van de eigen klanten. Opvallend is dat AH XL én de Albert Heijn supermarkten beide precies dezelfde eindscore behalen als in het Zomerrapport. Verschil is wel dat de XL’s met veel minder winkels zijn en dat de scores dus ook op wat minder winkelbeoordelingen zijn gebaseerd dan bij de gewone AH. Voor dit rapport betekent dat dat er wat eerder fluctuaties in de scores op de verschillende aspecten waarneembaar zijn, terwijl grote ketens als AH, C1000 en Aldi doorgaans zeer stabiel scoren op hun zeven rapportcijfers. De waardering voor de netheid bij XL blijkt iets lager uit te vallen, en ook de ruime keuze krijgt een iets lagere beoordeling. Maar met toevoeging van kleding en nonfood zal die keuze de komende maanden alleen maar kunnen verbeteren. Op het aspect lage prijzen scoort XL wat beter dan afgelopen zomer. Ondanks de verschuivingen
bereikt AH XL dit Kerstrapport de hoogste plaats op de aspecten netheid, vers, keuze en kwaliteit. En daarmee onderstreept AH (XL) zijn rol als kwaliteitssupermarkt, ook al was het prijsimago nog nooit zo goed.

 

2. Jumbo

Jumbo presteert wéér ijzersterk en weet opnieuw de supermarkten van AH voor te blijven. De scores op de zeven aspecten voor het rapport verschuiven nauwelijks. Alleen de waardering voor de aanwezigheid van alle artikelen schuift over langere tijd gemeten iets op in de goede richting. Per saldo blijft er in eindscore twee honderdste punt minder over dan in de zomer. De vraag is echter wat Jumbo de komende rapporten gaat laten zien. Ketens die een andere partij geheel of gedeeltelijk overnemen hebben aandacht nodig voor de operatie in de nieuwe locaties en dat gaat ten koste van de totale performance van een keten. Tenminste, dat blijkt uit de scores in deze rapporten. Emté en Plus lieten slechtere scores zien op out-of-stock in het jaar na de overname van Edah. Ook bij Jumbo was dat deels zichtbaar tijdens de (overigens zeer knappe) ombouw van Konmar-winkels. En dus is het heel goed mogelijk dat wanneer Jumbo aan de ombouw van tweehonderd Super de Boer-winkels begint, de verschoven aandacht terug te zien zal zijn in de scores in Kerst- en Zomerrapport. Voorlopig staat die tweede plaats als een huis.

 

3. AH

De supermarkten van Albert Heijn scoren als vanouds zeer stabiel. Kleine fluctuaties zijn er wel. De waardering voor de kwaliteit loopt een puntje achteruit, en die voor de prijzen gaat iets vooruit, net als bij XL. Meer valt er over de supermarkten van AH eigenlijk niet te zeggen: de keten moet op alle kwaliteitsaspecten de winkels van XL voor laten gaan, maar komt wel met een enorm winkelbestand tot een zeer hoog gemiddelde. En die onaantastbare positie bestaat nu toch al een paar jaar. Een half jaar geleden leken Poiesz en Hoogvliet de plek van AH in de ranglijst nog te benaderen. Nu zijn er andere volgers, maar de afstand wordt niet kleiner.

 

4. Jan Linders

De Limburgers hebben een paar kwaaie jaren achter de rug. Het prachtige nieuwe dc heeft veel voeten in de aarde gehad en veel out-of-stock en ergernis op de winkelvloer gebracht. Maar Linders is terug. De ruime keuze wordt wat lager gewaardeerd, maar klanten zijn veel meer tevreden over het prijspeil dan een jaar geleden en vinden ook het personeel veel vriendelijker. De out-of-stock is echt fors verbeterd en ook op een paar andere punten schemert een lichte verbetering door. Een goede comeback van de keten die vier jaar geleden nog boven aan de ranglijst stond.

 

5. Boni

Boni had een jaar geleden een fraaie positie, viel afgelopen zomer hard terug naar plaats dertien en revancheert zich nu weer met een vijfde plaats. Kleinere ketens schommelen wat meer met de scores, maar bij Boni lijkt dat altijd nog wat erger. De huidige sprong omhoog wordt veroorzaakt door hogere waarderingen voor de netheid, de kwaliteit, de prijzen en de vriendelijkheid van het personeel. Samen met Spar is Boni daardoor de op een na hoogste stijger in puntentotaal. Alleen Emté gaat nog meer vooruit in waardering.

 

6. Hoogvliet en Nettorama

Bij de klanten van Hoogvliet stijgt de waardering voor de lage prijzen van hun supermarkt. Maar de netheid van de winkels is het afgelopen half jaar wat achteruit gegaan en het personeel wordt wat minder vriendelijke gevonden dan in de zomer. Dat levert een iets lager eindtotaal op en twee plaatsen lager in de ranglijst.

Nettorama heeft de winkels juist wat schoner dan in de zomer, maar hier worden de prijzen juist wat lager gewaardeerd. En ook bij Nettorama is de vriendelijkheid iets achteruit gegaan, zodat per saldo ook Nettorama in puntentotaal iets terugloopt en de zesde plaats deelt met Hoogvliet.

 

8. Deen

Zonder al te afwijkende scores zakte Deen afgelopen zomer van plaats 6 naar 12. Op een aantal aspecten zit er nu verbetering in de waarderingscijfers van de klant en dus kan Deen weer een paar plaatsen stijgen. De netheid, het vers en de keuze worden allemaal wat hoger gewaardeerd. en ook het personeel krijgt een hogere score voor de vriendelijkheid. Alles bij elkaar telt dat toch flink op en stijgt Deen 0,12 punt in eindtotaal.

 

9. Emté en Dekamarkt

Het personeel van Emté is nog net zo vriendelijk als afgelopen zomer. Maar op alle andere aspecten krijgt de keten van zijn eigen klanten een hogere tot flink hogere waardering. Zowel op de kwaliteitsaspecten als op prijs en aanbiedingen scoort de formule een stuk hoger. Het betekent bijna tweetiende punt in eindscore en een stijging van 18 naar 9 in de ranglijst.
Dekamarkt laat nettere winkels zien, met meer keuze en betere kwaliteit, volgens de klant. De prijzen en de vriendelijkheid gaan ook langzaam vooruit en dat levert voor Deka een flink hoger eindtotaal en een stijging van 14 naar 9 in de ranglijst.

 

11. Poiesz

De winnaar van Zomer 2007 is momenteel ver verwijderd van de topdrie. De teruggang ten opzichte van afgelopen zomer zit hem vooral in minder nette winkels en minder aantrekkelijke aanbiedingen. Zorgelijk voor Poiesz is dat de klant veel minder waardering heeft voor de aanwezigheid van alle artikelen en voor de wachttijden bij de kassa. Out-of-stock en wachttijd tellen niet mee bij de eindscore, maar werken wel hard mee in de onbewuste beoordeling van de winkel door de klant. Want vooral de out-of-stock zit momenteel hoog bij de Poiesz-klant. Poiesz duikelt van plaats 4 naar 11.

 

12. Plus

Plus zakte in de afgelopen rapporten van 9 naar 12 en naar 16, maar laat deze kerst enig herstel zien en keert terug naar plaats 12. De eindscore van Plus gaat bijna eentiende punt omhoog. De verbetering in de waardering door de klant zit vooral op de aspecten prijzen en aanbiedingen. Daarnaast zijn er kleine verschuivingen op de serviceaspecten, klein maar wel allemaal de goede kant op. Ook laat Plus een flinke verbetering zien op de aanwezigheid van alle artikelen en de keten heeft de out-of-stock dus weer beter in de vingers. Toch is de twaalfde plaats niet de plek waar deze serviceformule thuishoort. Zomer 2002 bereikte Plus nog de tweede plaats. Jaap Lagerweij verdient een beter afscheid.

 

13. MCD

MCD laat door het kleinere aantal metingen in dit rapport regelmatig schommelingen zien. Was er in de zomer nog sprake van een verbetering, nu zakt de keten van 7 naar 13. De eindscore gaat een tiende punt omlaag. Klanten zijn tevreden over de lage(re) prijzen, en de waardering voor de keuze is ook flink gestegen. Maar de grote klap zit in de waardering voor de netheid van de winkels, en het personeel krijgt niet meer de heel hoge waardering van een half jaar geleden. Aandachtspunt is ook de out-of-stock en de wachttijd bij de kassa.

 

14. Dirk, Digros en C1000

Dirk en Digros staan regelmatig dicht bij elkaar in de buurt in deze ranglijst, en ook dit rapport komen de scoren gelijk uit. Dirk scoort vrij stabiel, met wat kleine verbeteringen op veel aspecten, waaronder prijzen en aanbiedingen. Opvallend is de verbeterde waardering voor de wachttijden bij de kassa. Zoiets kan de hele indruk van de winkel wat gunstiger stemmen. Dirk gaat van 17 naar 14. Digros laat ook een verbetering zien, maar dan met wat grotere stappen. Digros scoort vooral beter op de kwaliteitsaspecten, en laat een forse verbetering zien op aanbiedingen. Opvallend is dat de waardering voor de prijzen iets terugloopt. Daarnaast valt de verbetering in out-of-stock op. Digros gaat van 21 naar 14.

C1000 deelt plaats 14 met de formules van Van den Broek, maar C1000 stond deze zomer ook al op een (eveneens gedeelde) veertiende plaats. Ook deze grote formule scoort zeer stabiel. Op de langere termijn gemeten is een verbetering zichtbaar in de waardering voor de ruime keuze. Het levert C1000 een kleine verbetering op in eindscore.

 

17. Vomar

Vomar deed het zo goed deze zomer, maar valt toch weer een aantal plaatsen terug. Dat komt vooral omdat de formules in het midden van het speelveld zo dicht op elkaar zitten. Vomar levert slechts vier honderdste punt in van de totaalscore, maar valt terug van plaats 10 naar 17.
De scores op de verschillende aspecten zijn eigenlijk zeer stabiel. Een aandachtspunt is de ruime keuze, een aspect waarop over langere tijd de score wat terugloopt. Wel opvallend is de negatieve beoordeling van de wachttijden bij de kassa, die twee rapporten achter elkaar lager worden beoordeeld. Dat is iets voor Vomar om goed te bekijken.

 

18. Supercoop

Supercoop heeft een goed jaar achter de rug, met een redelijke positie op plaats 10 en 9. Nu valt de keten echter terug in de waardering van de consument. Het vers, de keuze, de prijzen en de aanbiedingen vallen in score lager uit dat afgelopen zomer. En dat terwijl vers en lage prijzen toch de speerpunten van de formule zijn. De out-of-stock wordt langzaam slechter, maar de wachttijden bij de kassa zijn een stuk beter geworden, zo luidt het oordeel van de klant. In eindcijfer gaat Supercoop 0,12 punt achteruit; in de ranglijst daalt de keten negen plaatsen.

 

20. Golff

Golff krijgt er een paar puntjes bij. Het vers wordt beter beoordeeld en op de langere termijn gaat ook de kwaliteit wat vooruit. Maar de winkels zijn lang niet zo netjes meer en dat doet de winst weer teniet. Out-of-stock moet een punt van aandacht worden. Slechts 0,03 punt stijging in eindscore, maar wel een plaats gestegen in de lijst.

 

20. Lidl

Lidl stijgt slechts eenhonderdste in eindscore en moet daarom Golff laten voorgaan op de ranglijst. Toch blijft het maar beter gaan met Lidl. De winkels worden weer ietsje netter gevonden en de kwaliteit is net weer wat hoger in de ogen van de klant. Door schommelingen op andere aspecten is de stijging in eindscore bijna nihil, maar Lidl valt niet terug na vorige stijgingen, en dat betekent vormbehoud.

 

21. Super de Boer en Bas

Het leek zo goed te gaan. Na een goede stap vooruit bereikte Super de Boer deze zomer de hoogste positie ooit. Nu valt de keten echter weer hard terug tot op het niveau van de slechtst scorende formule van Van den Broek. Het kan heel goed zijn dat onbewust de berichtgeving over Super de Boer heeft meegespeeld in de perceptie van de klant, meent research director Joop Holla van GfK. “Klanten kunnen toch hebben gedacht: ‘mijn winkel staat te koop, dat zal wel niet voor niets zijn.’” Super de Boer scoort lager op keuze en kwaliteit, terwijl scores op prijs en aanbiedingen ook iets lager neigen uit te vallen. Per saldo is de eindscore 0,13 punt lager en Super de Boer daalt van 10 naar 21. Bas van der Heijden staat ver verwijderd van Dirk en Digros, die op 14 staan. Bas scoort wel iets hoger op kwaliteit en aanbiedingen en ook de out-of-stock is beter onder controle. Bas stijgt met 0,09 punt in eindscore en komt daarmee op het niveau van Super de Boer.

 

23. Coop

Het stevige herstel van Coop afgelopen zomer is geen ongelukje geweest. Dit Kerstrapport is er geen terugslag, maar het eindresultaat van Coop stijgt nog iets verder. De winkels zijn netter en de keuze is beter geworden, vinden de klanten. Ook de kwaliteit is nog wat beter, maar vooral de lage prijzen kunnen nu op veel meer tevredenheid rekenen bij de eigen klanten. Zorgelijk is echter dat het personeel minder vriendelijk wordt gevonden, dat de out-of-stock lijkt toe te nemen en de wachttijden bij de kassa worden toch weer slechter beoordeeld. Coop stijgt met zes honderdste punt, maar blijft op plaats 23.

 

24. Spar

De eindscore van Spar gaat fors omhoog. Het vers is beter, de kwaliteit gaat vooruit, de aanbiedingen worden aantrekkelijker en de prijzen worden wat beter beoordeeld. Bovendien scoort de vriendelijkheid van het personeel flink hoger. De stijging van 0,15 punt in eindtotaal is heel mooi, maar Spar blijft wel op plaats 24.

 

25. Aldi

Aldi staat onderaan en beweegt geen millimeter. De winkels worden wel ietsje netter gevonden en het vers verbetert wat, maar alle vooruitgang wordt weggemiddeld  door lichte achteruitgang op andere punten. Vooralsnog ontdekt de klant geen verbeteringen waaruit zou kunnen blijken dat Aldi de inhaalslag op Lidl is begonnen. Nee, Lidl troeft Aldi op alle aspecten af.

Reageer op dit artikel