artikel

Was 2010 een topjaar voor Jumbo?

Formules

Was 2010 een topjaar voor Jumbo?

Traditioneel is Jumbo de eerste supermarktketen die met resultaten naar buiten komt en daarmee de toon zet voor de rest. De omzet is het afgelopen jaar verdubbeld en de integratiedoelen zijn gehaald, juicht het bedrijf. Maar was 2010 daadwerkelijk een goed jaar voor Jumbo?

Op het eerste oog

ziet het er allemaal fantastisch uit. De omzet van het hele concern, vooral dankzij de overname van

Super de Boer, verdubbelde naar 3,5 miljard euro. De Jumbo-formule zelf,

inclusief de in de loop van het jaar omgebouwde SdB-supers, nam met 15 procent

toe en de autonome omzet groeide twee keer zo hard als de markt. Dat zijn

cijfers om mee thuis te komen en het bedrijf is hier terecht trots op.

Kanttekeningen

Toch zijn er wel een

paar kanttekeningen te plaatsen bij de cijfers. Zo is de autonome groei van de

bestaande winkels voor het derde jaar op rij gedaald. In 2008 groeide de omzet

van de bestaande winkels nog met 8,5 procent, vorig jaar lag het

groeipercentage autonoom nog op 5 procent en nu is het maar 2 procent. De

afstand tussen de marktgroei en de autonome omzet van Jumbo wordt in absolute

cijfers kleiner.

Extra week

De enorme ombouwoperatie

met de uitbouw van het aantal winkels met 46 naar 174 leverde een omzettoename

op van 15 procent. Met slechts tien nieuwe winkels namen de verkopen onder de

Jumbo-vlag een jaar eerder nog met 7 procent toe, terwijl de groei in 2008

zelfs 17 procent bedroeg. Kanttekening bij de cijfers over 2009 is wel dat er

toen een extra week boodschappen in de cijfers zat. Als die buiten beschouwing

wordt gelaten blijft er een toename van 5 procent over.

Hand op de knip

Dit impliceert dat

de overname van Super de Boer eigenlijk ook wel nodig was om het enorme groeitempo

van de afgelopen jaren vol te kunnen houden. De bestaande winkels groeien

minder hard dan voorheen en waarschijnlijk heeft ook Jumbo last van de

consument die de hand op de knip houdt vanwege de economische crisis. De

verscherpte concurrentie, met steeds meer actie-aanbod, zal ook een rol spelen.

Pluim voor Niels Onkenhout

Die factoren in

beschouwing genomen is het enorm knap dat de overgebleven Super de Boer-winkels

autonoom de omzet met slechts 1 procent hebben zien dalen. Dit is een pluim op

de hoed van Niels Onkenhout, die de taak heeft gekregen om Super de Boer

zonder al te veel omzetverlies naar het graf te begeleiden. En natuurlijk van de goede ondernemers

onder SdB-vlag die ondanks de onzekerheid over hun toekomst top zijn blijven

presteren.

Targets integratieplan

Jumbo is geen

beursgenoteerde onderneming en bepaalt dus min of meer zelf welke cijfers er

wel en niet naar buiten worden gebracht. Zo doet de onderneming nooit

uitspraken over de winstgevendheid van het concern. In 2009 werd in het

persbericht nog expliciet vermeld dat het ‘het meest winstgevende jaar in de

bedrijfsgeschiedenis’ was. Nu staat er alleen vermeld dat ‘de targets van het

integratieplan ruimschoots zijn gehaald.’

Zakenbank

Als Jumbo wel

beursgenoteerd was geweest, hadden analisten van zakenbanken zich uitgebreid in de cijfers verdiept en overgegeven

aan voorspellingen en was het makkelijker om aan te geven of de resultaten

voldoen aan de verwachtingen. Vanwege de doorverkoop van 125 winkels aan C1000

is het in ieder geval voor buitenstaanders lastig rekenen of de totale

concernomzet nu een topprestatie is of niet.

Prima prestatie

Aan de andere kant

was het wellicht ook logisch geweest om erop te rekenen dat het een minder jaar

zou worden. De investeringen in tijd en geld in de ombouw van de SdB-winkels

vergen enorm veel van de familie Van Eerd en het management van het bedrijf. Zo

bekeken is het een prima prestatie om autonoom twee keer zo snel te groeien als

de markt.

Parijs-Dakar

Geen wonder dat

Frits van Eerd het zich dit jaar wel kan veroorloven om mee te doen aan de

Parijs-Dakar-rally, vorig jaar was hij te druk. De cijfers laten zien dat Jumbo het

eerste jaar van de mega-operatie rond Super de Boer goed heeft doorstaan. En

daarmee kan de vraagstelling uit de kop van dit verhaal positief worden

beantwoord.

 

 

Reageer op dit artikel