artikel

Henk van den Broek in quotes

Formules

Henk van den Broek in quotes

Henk van den Broek neemt afscheid als lid van de directie van Detailresult. Daarmee verdwijnt de laatste Van den Broek uit de directie van de onderneming. Distrifood.nl zette een aantal quotes van de financieel expert op een rijtje.

Henk van den Broek

ziet niets in de veiling van supermarktlocaties in de strijd tegen de

dominantie van Albert Heijn in de Randstad:

‘Dat drijft alleen

maar de prijzen op en daarvan wordt uiteindelijk de consument de dupe.’

(Distrifood 10

april 2010)

Henk van den Broek over andere supermarktketen die zich

kunnen aansluiten bij de combinatie van Dirk van den Broek en Dekamarkt:

‘In veel van die bedrijven

speelt, net als bij ons, de opvolgingskwestie. Verkoop aan private equity of

buitenstaanders is geen aantrekkelijke optie. Verkoop wordt ook als oneervol

beschouwd. In ons geval is geen sprake van verkoop

van het bedrijf; je brengt het bedrijf in bij een

grotere club. In deze constructie is het mogelijk om scherp en eigenzinnig te

blijven en toch te profiteren van schaalgrootte en

elkaars kracht. Dat zullen andere familiebedrijven mogelijk ook inzien. Voor

ons eigen voortbestaan is het niet noodzakelijk, maar als wij over een paar

jaar nog steeds met z’n tweeën zijn, dan hebben we iets verkeerd gedaan.’


(interview Distrifood 15 november 2008)

 

Henk van den Broek pleit als voorzitter van de commissie

Betalingsverkeer binnen Detailhandel Nederland voor intensiever pinnen.

‘We hebben klanten opgevoed om kleine bedragen contant af te

rekenen en grote bedragen te pinnen. Daar hebben we achteraf spijt van.’

(interview Elsevier Retail, December 2009)

Henk van den Broek gelooft in de toekomst van cashloze kassa’s.

Alle nieuwe winkels van Dirk worden voor de helft uitgerust met kassa’s waar alleen

met plastic kan worden afgerekend.

‘Kijk maar eens in onze nieuwste winkel in Almere (…) op

basis van onze eerste ervaringen bij Dirk en Deka kunnen we wel zeggen dat wij

zeer verrast zijn door de positieve effecten.’

(interview Elsevier Retail, December 2009)

Henk van den Broek ziet er niets in de verschillende formules die nu of in de

toekomst onder Detailresult vallen te fuseren.

 ‘De formules houden

hun eigen profiel en mentaliteit. Bij samenvoeging krijg je een flauwe mix. We

hebben bij Laurus gezien waar dat toe leidt. We werken samen waar we dat zinvol

achten, zoals bij de introductie van de nieuwe

broodlijn Bakker van der Akker. Maar waar dat geen

voordeel oplevert, zullen we dat nalaten. Een ander voorbeeld is de proef met

zelfscanning die nog dit jaar bij Dekamarkt van

start gaat. Dirk volgt in februari met een test. De directies van beide formules besluiten onafhankelijk van elkaar of het wel of niet of het tot een uitrol

komt.’

(interview Distrifood 15 november 2008)

Reageer op dit artikel