artikel

Statistieken contra machteloosheid

Formules

Statistieken contra machteloosheid

Winkeliers in Rotterdam stoppen met het doen van aangifte van winkeldiefstal. Het is simpelweg te gevaarlijk. Als noodkreet een prima actie, als strategie voor de langere termijn er duidelijk eentje met statistische nadelen.

Het standpunt van de zestig winkeliers in Zuidwijk in

Rotterdam is volkomen begrijpelijk. Zij zitten in afwachting van de politie tot

twee uur opgescheept met verbaal en soms zelfs fysiek agressieve dieven. Dat

zet een enorme druk op de bezetting van de winkel en de ondernemer, nog even

afgezien van het effect op de langere termijn van werknemers en winkeliers die

onder deze spanning moeten werken.


Aanlokkelijk

Het is dus aanlokkelijk om de buit af te pakken en de winkeldief

maar gewoon weg te sturen. Het verhaal dat criminelen vaak eerder buiten staan

dan de ondernemer die aangifte doet, is bovendien bepaald geen verzinsel. Voor

de winkeldief maakt het in de praktijk dan ook niet veel uit of hij door de

politie of door de ondernemer wordt heengezonden. Het grote probleem bij deze

aanpak zit hem echter in de beleidsmakers op het niveau van de deelgemeente, de

gemeente en de landelijke overheid.


Juichverhalen

Vanuit die kringen komen met grote regelmaat juichverhalen

over de dalende criminaliteit in Nederland. Recent nog via de Landelijke Veiligheidsmonitor

2009, die voor Rotterdam-Rijnmond een sterke daling noteerde. Ook het

veiligheidsgevoel van burgers in die regio zou aanzienlijk zijn verbeterd. Veel

van de ondernemers in Zuidwijk zeggen echter al langer amper meer aangifte te

doen als er wat gebeurt in de winkel. Het vertrouwen in het nut ervan is gewoon

te klein.


Machteloosheid

Daarmee is er dus sprake van een tegenstelling tussen juichende

overheden en een toenemend gevoel van machteloosheid bij winkeliers. Je alle

bedreigingen en mishandelingen laten welgevallen om de statistieken te laten

kloppen of maar kiezen voor doormodderen. Het is begrijpelijk dat veel

winkeliers kiezen voor de laatste optie. De komende verkiezingen bieden de

mogelijkheid toch een boodschap mee te geven aan de politiek. Even goed de

programma’s doorlezen dus.

Reageer op dit artikel