artikel

Bier als zinkend schip

Formules

Bier als zinkend schip

De burgemeester van het vissersdorp Urk pleit voor drooglegging van supermarkten. Alcohol alleen nog via de slijter. Het zoveelste schot voor de boeg op dit vlak. Is de verkoop van bier bij supermarkten een zinkend schip?

Burgemeester Jaap Kroon van Urk wil af van de verkoop van

alcoholische dranken in de supermarkt. Hij sprak daar maandagmorgen over op

Radio 1. Volgens hem is er sprake van een landelijk probleem, waarbij de VWA

amper controleert of supermarkten aan jongeren onder de 16 jaar verkopen. Als gemeentebestuur en burgemeester ben je daarvoor

verantwoordelijk. Maar we hebben niet de middelen om in te grijpen.’ Door de

verkoop louter aan slijterijen te laten, zou de controle moeten verbeteren.

Niet nieuw
Het is geen nieuw pleidooi. Ook andere

instanties die proberen het drankgebruik onder jongeren aan te pakken, komen

bij tijd en wijle met soortgelijke plannen. De branche blijkt hier ook wel

gevoelig voor. De nieuwe campagne waarbij iedereen die nog geen twintig is zich

moet legitimeren, is onder meer ingevoerd om te voorkomen dat dit soort

pleidooien politiek weerklank gaat vinden.

Negenhonderd miljoen
Dat is geen wonder, want in 2008 was

alleen bier voor de Nederlandse supermarkten al goed voor een omzet van ruim

negenhonderd miljoen euro. Tel daar de wijn- en andere drankverkopen nog bij op

en je hebt het over een behoorlijke pot met geld. Niet dat al die omzet

overigens verloren zou gaan voor de supermarkten. Nu al beschikken veel supers

over een eigen slijterij en deze maatregel zal zonder meer stimuleren tot veel

meer verbouwingen.

Drooglegging
Het pleidooi van Kroon en zijn kompanen

roept direct herinneringen op aan de drooglegging van de jaren twintig in de

Verenigde Staten, wat een grote farce werd en zeker het drankgebruik niet

terugdrong. Toch hebben de moralisten wel een punt. Nederlandse jongeren

behoren qua alcoholconsumptie tot de Europese top en al dat drinken op jonge

leeftijd kan op korte en lange termijn voor behoorlijke gezondheidsproblemen

zorgen. Nog even afgezien van de overlast, het vandalisme en de agressie waar

dronken jongeren verantwoordelijk voor zijn.

Geaccepteerd
Het is echter de vraag of het bannen van

alcohol uit de supermarkten bijdraagt aan een oplossing van dit probleem.Alcoholgebruik door jongeren is in Nederland voor een groot deel geaccepteerd door ouders. Onderzoek wijst

uit dat de meerderheid van de ouders het goedkeurt dat hun kind onder de

zestien mag beginnen met alcohol proeven. Eénderde van die ouders vindt zelfs

dat hun kind regelmatig alcohol mag drinken. De opvoeding van kinderen is nog altijd de verantwoordelijkheid van ouders, niet van burgervaders.

Grondrecht
Het is ook niet zo dat vrijwel al het bier en wijn

in de supermarkt wordt gekocht door minderjarige jongeren. De overgrote

hoeveelheid verdwijnt in het winkelwagentje van volwassen klanten die gebruik

maken van hun grondrecht om te consumeren. De draconische maatregel om alcohol

te weren uit de supermarkt treft volledig ten onrechte ook deze klanten. Het

schot voor de boeg van de burgemeester van Urk klinkt derhalve wellicht

sympathiek, maar mist zijn doel compleet.

Reageer op dit artikel