artikel

Zondagdebat kan met sisser aflopen

Formules

Zondagdebat kan met sisser aflopen

Na maanden van politiek gekibbel is het dinsdagavond eindelijk zover. De politieke partijen gaan dan debatteren over de koopzondag. Wie hoopt op een snelle Haagse oplossing moet rekening houden met een teleurstelling.

Al jaren sleept de discussie rond de zondagsopeningen zich voort. In de afgelopen maanden beleefde het Haagse wapengekletter over de vermeende aantasting van de zondagsrust nieuwe hoogtepunten. Zo kreeg de Amsterdamse C1000-ondernemer Rijper landelijke aandacht voor zijn strijd om op zondag open te mogen. Verbaasde minister Maria van der Hoeven voor- en tegenstanders met opnieuw uitstel van strengere regels tot 2011. En startten de vakbonden met de actie Winkelrust een handtekeningenactie tegen het misbruik van koopzondagen.

Opmerkelijke duo

Dinsdagavond behandelt de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel van SGP’er Bas van der Vlies en SP’er Sharon Gesthuizen. Dit opmerkelijke duo vond elkaar in een gezamenlijke wens voor stengere regels. Beiden willen dat toeristische gebieden aan strikte bepalingen voldoen voordat ze vrijstelling krijgen. Iedere uitzondering moet een akkoord krijgen van de minister van Economische Zaken. Bovendien willen de SGP en de SP dat gewone supermarkten op zondag niet langer gebruik mogen maken van de regels voor avondwinkels.

Versoepeling

Naast het strengere SP/SGP-voorstel, wordt dinsdag ook een versoepeling van de regels besproken. Hierbij gaat het om een voorstel van het kabinet om gemeenten meer bevoegdheden te geven om vrijstelling te verlenen aan winkeliers die op zondag open willen. De Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher pleitte onlangs voor een vrijstelling voor de gehele stad.

Tegenstanders

Het aanstaande debat maakt vooral bij tegenstanders veel los. Dat begint al met een krantenadvertentie van Detailhandel Nederland. In de ogen van Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland is er veel meer onderzoek nodig naar de effecten van de koopzondag voordat er een afgewogen besluit kan worden genomen. Tegenstanders van de actie Winkelrust bieden morgen in de Tweede Kamer ruim 32.000 handtekening aan tegen meer koopzondagen.

Partijdiscipline

Het kabinet schuift een beslissing over de koopzondag al enige tijd voor zich uit. Gedwongen door het SP/SGP-initiatief zullen CDA, PvdA en ChristenUnie nu hun standpunten in moeten nemen. Vooral bij de PvdA zal partijdiscipline belangrijk zijn. Officieel is de partij voorstander van de harde kabinetslijn waarbij gemeenten zelf mogen reguleren. Binnen de PvdA zijn er echter ook voorstanders voor volledige liberalisatie, kijk maar naar de Amsterdamse wethouder Assher.

Kerstmis

Dinsdag dient in de Kamer de eerste termijn. Kabinet en oppositie zullen hun standpunten nog eens over het voetlicht brengen. Hier valt weinig nieuws te verwachten. De datum voor de tweede termijn staat nog niet vast, maar dat zal een aantal weken later zijn. Op de ronde met moties en amendementen volgt de stemming. Wie voor Kerstmis een Haagse oplossing verwacht voor dit twistpunt zal zeer waarschijnlijk bedrogen uitkomen.

 

 

Reageer op dit artikel