nieuws

Melkoverschot drukt winst FrieslandCampina

Fabrikanten 1097

Melkoverschot drukt winst FrieslandCampina

AMERSFOORT – De winst van FrieslandCampina is in het eerste halfjaar van 2016 gedaald met 16,7 procent naar €160 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het zuivelbedrijf had last van de sterke stijging van de melkproductie door het afschaffen van de melkquota, waardoor basiszuivelproducten als melkpoeder, foliekaas en boter onder de kostprijs moesten worden verkocht.

Omzet FrieslandCampina daalde met 2 procent

De omzet daalde met iets meer dan 2 procent naar €5,5 miljard. De lagere verkoopprijzen werden enigszins tegengegaan door stijgende verkopen van kindervoeding in China en zuiveldranken in Zuidoost-Azië.

Afschaffen melkquotum: 12 procent meer melk

Begin 2015 werden de Europese melkquota afgeschaft, waardoor boeren ongelimiteerd konden gaan melken. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de hoeveelheid door boeren bij FrieslandCampina aangeleverde melk met bijna 12 procent tot 5,5 miljard kilo. Daarnaast had ook de Russische boycot van Europese melk een drukkend effect op de melkprijs.

Geen voorspelling voor restant jaar

FrieslandCampina doet geen voorspellingen over de resultaten voor heel 2016. Het dieptepunt van de melkprijzen is inmiddels gepasseerd en wereldwijd zal het aanbod van melk afnemen, maar of de melkproductie ook in Nederland vermindert is volgens het zuivelconcern nog onduidelijk.

Effect Europese maatregelen onbekend

De Europese Commissie werkt aan maatregelen om de melkproductie terug te schroeven, bijvoorbeeld door vrijwillige beperkingen van producenten of door de fosfaatproductie van melkbedrijven te beperken. Wat het effect daarvan zal zijn, is nog de vraag.

Reageer op dit artikel