artikel

Merk van het Jaar: Hoe het onderzoek werkt

Fabrikanten 407

Merk van het Jaar: Hoe het onderzoek werkt

DEN HAAG – De prijs voor het FNLI Merk van het Jaar wordt al sinds 2007 uitgereikt. Maar hoe zit de methodiek echter in elkaar? Lees hier de uitleg.

Dit jaar verricht GfK in samenwerking met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) voor de 10e keer een grootschalig merkenonderzoek om de merkkracht van de (qua supermarktomzet) grootste levensmiddelenmerken in kaart te brengen. Om te bepalen welk merk de 2016-editie van de FNLI Merk van het Jaar Award in ontvangst mag nemen zijn in totaal 88 A-merken beoordeeld door een panel van ruim 11.000 primaire shoppers op hun (mentale) merkkracht.

In totaal circa 49.000 merkbeoordelingen

Voorwaarde voor een merkbeoordeling was dat de respondent het betreffendemerk kent, ongeacht of hij/zij het wel of niet koopt. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in ruim 500 beoordelingen per merk en in totaal circa 49.000 merkbeoordelingen. Om per merk een goede afspiegeling te krijgen van de verhouding tussen kopers en niet-kopers zijn de merkenscores gecorrigeerd voor de daadwerkelijke merkpenetratie. Heeft een merk bijvoorbeeld een penetratie van 75%, dan wordt de merkenscore berekend als een gewogen gemiddelde van de score van de kopers (75%) en de niet-kopers (25%) van het betreffende merk.

Beloning voor grootste ‘mentale’ merkkracht

Tot 2013 werd het merk met de – in absolute zin – grootste ‘mentale’ merkkracht beloond met de Merk van het Jaar Award. Sinds de 2013-editie speelt ook de merkontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar een rol bij de vaststelling van het winnende merk. Het onderliggende model hiervoor is ontwikkeld door EFMI Business School en GfK. In dit dossier worden de belangrijkste uitkomsten van de Merk van het Jaar verkiezing 2016 gepresenteerd. De winnaar van de Merk van het Jaar Award is tijdens de FNLI jaarbijeenkomst op donderdag 13 oktober bekend gemaakt.

Gebruik van het logo

Ook de categoriewinnaars en het merk dat in het afgelopen jaar volgens shoppers een bijzondere prestatie heeft geleverd zijn in het zonnetje gezet. Om de Award kracht bij te zetten, heeft de FNLI in 2014 een logo geïntroduceerd, dat uitdrukking geeft aan het vermogen van het merk om een eigen en herkenbaar stempel op de markt te drukken. Winnaars mogen het logo een jaar lang gebruiken in merkuitingen, conform de richtlijnen die daarbij zijn opgesteld.

Reageer op dit artikel