artikel

Video: De Korte over toekomst SvhJ

Events 7027

Video: De Korte over toekomst SvhJ

De Supermarkt van het Jaar-verkiezing gaat een nieuwe fase in. De koepelorganisatie van supermarkten het CBL heeft geoordeeld dat er met de huidige opzet te weinig draagvlak is voor de verkiezing. Voorzitter Sjaak de Korte kijkt er anders tegenaan. ‘Je moet meedoen om te willen winnen, niet vanuit de angst om te verliezen.’

Zes jaar heeft hij de kar met veel plezier getrokken. Dat een verkiezing met zijn tijd meegaat, staat ook voor De Korte als een paal boven water. De Korte: ‘Het begint ermee dat een directie een verkiezing als een kans ziet om te winnen, om beter te worden. Niet als een risico om te verliezen. Je moet je durven spiegelen aan de beste winkels van het land en je moet beseffen dat je er altijd van leert.’ Ik ben er voor 100 procent van overtuigd dat een verkiezing, een competitie, zinvol is om het allerbeste uit je team te halen’, zegt Sjaak de Korte. Hij neemt geen afscheid van de verkiezing Supermarkt van het Jaar, maar ziet zich wel in ‘een wat andere rol terug’ dan degene die de kar trekt.

Hoe kijkt u terug op het voorzitterschap?
‘Ik zei tegen mijn vrouw dat ik er een beetje dubbel insta. Ik ben heel blij dat ik destijds de kans kreeg om de verkiezing te organiseren en dat is supergoed gegaan. Ik had wel veel liever gezien dat ik het nu had kunnen overdragen aan een opvolger, als adviseur van een opvolger om met heel veel input met heel veel mensen weer een vernieuwingsslag door te voeren, zoals ik dat zelf ook 6 jaar geleden heb gedaan. Je moet immers met je tijd meegaan, de dingen veranderen.’Onder De Korte maakte de verkiezing een professionaliseringsslag door: supermarktketens nomineerden deelnemers voor de landelijke competitie, vaak de besten uit de interne verkiezing. Kritiekpunt was wel dat zelfstandigen niet meer op eigen houtje konden inschrijven, iets waar het Vakcentrum destijds fel op tegen was. Het Vakcentrum behartigt de belangen van de zelfstandigen. In de praktijk is er echter nooit discussie over geweest. Geen enkele ondernemer meldde zich bij de verkiezing dat hij van zijn hoofdkantoor niet mocht inschrijven.

Hoe zit u de toekomst van de verkiezing?

CBL stapt na 30 jaar uit SvhJ

‘Het CBL-bestuur heeft geconcludeerd dat het draagvlak voor de verkiezing afbrokkelt en het CBL moet zich derhalve terugtrekken uit de organisatie’, luidt het officiële standpunt, verwoordt door CBL-directeur René Roorda. Met het besluit komt er een einde aan ruim 30 jaar waarin de koepelorganisatie was verbonden aan de tweejaarlijkse supermarktverkiezing. Het CBL noemt nadrukkelijk de huidige, brede opzet van de verkiezing. Voorzitter Sjaak de Korte van de verkiezing noemt het besluit van hetCBL teleurstellend. ‘Het begint ermee dat directies de verkiezing zien als een risico om te verliezen. Niet als een kans om te winnen.’

‘Het zal best lastig worden om een branche-event van de grond te krijgen dat recht doet aan zowel filialen als zelfstandig ondernemers. Ik verwacht dat, mocht de verkiezing niet meer doorgaan, er veel oppositie zal komen, met name vanuit de zelfstandigen. Het is verstandig om hierover direct ook weer de dialoog met Vakcentrum aan te gaan. Ze waren in het verleden zeer actief en betrokken. Wij waren inderdaad wat uit elkaar gegroeid vanwege het standpunt dat de verkiezing innam over centrale inschrijving. Mocht de verkiezing weer teruggaan naar een open inschrijving, dan zullen de zelfstandigen dat omarmen. Natuurlijk sluit ik niet uit dat een aantal filiaalbedrijven zal zeggen dat zij gewoon weer meedoen.’

Het CBL is uit de stichting Supermarkt van het Jaar-verkiezing gestapt. Het argument van de brancheorganisatie is dat er te weinig draagvlak is als het gaat om de huidige opzet. Gevraagd is om met een nieuwe opzet te komen. Volgens De Korte heeft dat te maken met het feit dat een aantal leden zich niet in de huidige opzet kan vinden. De Korte is daarover kritisch. ‘De verkiezing is binnen het CBL één van de tig onderwerpen. Ik heb de leden altijd individueel benaderd en herken dat beeld niet.’

Heel veel interne verkiezingen zijn op dezelfde leest geschoeid als de nationale competitie.
‘Dat klopt. De interne verkiezingen zijn allemaal min of meer op dezelfde leest geschoeid. Ik denk dat de nationale verkiezing zich kwalitatief zeker kan meten met deze interne competities.’

Hoe zou u deze situatie willen omschrijven?
‘Is het niet alsof Excelsior met de Graafschap uit de eredivisie stapt om een eigen competitie op te zetten, waarbij ze wat meer kans hebben, in plaats van dat ze zich meten met de besten van Nederland? Dat gevoel krijg je er toch een beetje van: we durven de confrontatie niet meer aan. Ik blijf erbij dat een nationale competitie een hartstikke goed model is om als branche beter te worden.’

Een aantal supermarktketens heeft zich nooit ingelaten met de competitie. Dat is een feit. Het gaat dan om ketens als Jan Linders en ook Lidl. Dat heeft de voorzitter altijd jammer gevonden. Hij spreekt met lichte kritiek van ketens die te veel kijken ‘naar hun eigen mogelijkheden om te winnen en niet naar de unieke kans om zichzelf en hun teams te verbeteren.’  De Korte: ‘Dat laatste is steeds het uitgangspunt geweest van de competitie. Als je een 7 scoort, kun je er een 7,5 of 8 van maken door je te meten met de rest van de branche. Áls je er echt voor gaat. En dat zal nooit veranderen. Alle deelnemers aan de verkiezing zullen bevestigen dat je er alleen maar beter van wordt. Als je er tenminste met een positieve intentie instapt.’

 

‘Bij een retailer werden mensen aangewezen om deel te nemen. Dan weet je wat er gebeurt. Je doet je ding en je vliegt er uit. Dan wijs je naar de competitie als veroorzaker, maar dat ligt natuurlijk anders.’

Sjaak de Korte voorzitter supermarkt van het jaar

Soms gaat dat fout. De Korte noemt een retailer als een voorbeeld. ‘Daar werden mensen aangewezen om deel te nemen. Dat is niet de optimale voorbereiding en dan weet je wat er gebeurt. Je bent dan niet betrokken, niet gemotiveerd. Je doet je ding en je vliegt er uit. Dan wijs je naar de competitie als veroorzaker, maar dat ligt natuurlijk anders. Kijk eens naar de finalisten en de winnaars van de afgelopen jaren. Ze hebben allemaal procenten meer omzet behaald, ze zijn er allemaal veel beter van geworden. Als je terugkijkt, dan zijn er de afgelopen jaren ook 10.000 tot 15.000 supermarktmedewerkers op de finalebijeenkomsten geweest. Wat dat heeft gedaan voor de branche, noem ik ongelooflijk.’

Vindt u niet dat formules meer zijn gaan verschillen, zodat er appels met peren worden vergeleken? De laatste keer dat er een filiaal won, is al weer een poosje geleden.
‘Dat is inderdaad een lastige. In de huidige opzet behoeven de eerste twee ronden die wij hanteren geen verschil te geven tussen teams uit filialen of van zelfstandigen. In die laatste ronde kan een zelfstandig ondernemer inderdaad het verschil maken. Die heeft op zo’n moment meer mogelijkheden, kan voor een topjury in een presentatie dan wel het verschil maken.’

Is het denkbaar te werken met twee winnaars: een zelfstandige en een filiaal?
‘Wij hebben altijd gevonden dat dat voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen is. Het is lastig uit te leggen. In het meest vervelende geval heb je in één plaats één filiaal en één franchiser met de beste winkel van Nederland. Ik vind dat vanuit een consument geredeneerd een lastig verhaal. Je zou in een nieuwe opzet wel kunnen proberen om de cijfers, de omzetten en dergelijke erbij te betrekken. Maar dit ligt begrijpelijk gevoelig.’

Zelfstandigen scoren cijfermatig toch altijd beter?
‘Niet per se als het gaat om productiviteit of loonkosten. Daar kunnen filialen beter scoren. Maar even goed zijn er gevallen waar dat andersom is. Hoe dan ook, je zou toch iets meer kunnen objectiveren. Misschien moeten lokale consumenten niet meer aan bod komen. Ik zie mogelijkheden om de verkiezing door te ontwikkelen.’

Wat heeft de verkiezing bereikt?
‘Soms wel heel concrete grote zaken. Een jaar of 4 geleden legden AH-franchisers het af tegen Plus-ondernemers, omdat die laatsten een betere ‘lokale touch’ hadden. Lokaal vers was bij Albert Heijn niet toegestaan. Nog geen jaar later kwam de keten met een oplossing hiervoor. Men had in de gaten dat de lokale markt er echt toe doet. Ik ben ervan overtuigd dat de competitie eraan heeft bijgedragen dat ook filialen en filiaalbedrijven leren van de kracht van zelfstandigen en andersom. Als je niet meer die confrontatie hebt en je zegt ‘We kunnen toch nooit winnen omdat…’, dan doe je jezelf echt tekort.’

‘Overigens kunnen we nadenken over de laatste ronde. Dat die iets meer rationeler plaatsvindt en dat een jury niet wordt overtuigd door gelikte presentaties, zoals vooral zelfstandigen die kunnen geven. Vergeet niet, we hebben finalerondes gehad met 40 procent filialen en 60 procent franchisers. Filialen hebben altijd een rol gespeeld.’

 

‘Er zijn 10.000 tot 15.000 medewerkers op de finalebijeenkomsten geweest. Wat dat voor de branche heeft gedaan, noem ik ongelooflijk’

Sjaak de Korte, voorzitter supermarkt van het jaar

Spelen de uitgangspunten van de formule geen rol? Een Deen heeft minder breedte en diepte in assortiment dan een Albert Heijn.
‘Neem Deen aan de Rijnstraat in Amsterdam, die kreeg een vermelding als supermarkt met ‘De meest onderscheidende service in een uitdagende markt’. Die heeft laten zien wat voor kwaliteit er in een winkel kan zitten, los van formuleuitgangspunten. Die winkel koos eenzelfde benadering als zelfstandige winkels. Die winkel bouwde met dezelfde kwaliteit een relatie op in de lokale markt, een ongelooflijke betrokkenheid tussen medewerkers en klanten. Ik blijf erbij dat als een organisatie echt wil, ieder filiaal in de finaleronde kan komen en zich in zijn lokale gebied binnen de verkiezing kan profileren.’

Er was kritiek op AH Schiphol, een convenienceconcept dat buurtwinkel werd.
‘Achteraf hadden we die bij de inschrijving anders moeten behandelen. Het jaar daarop hebben wij die weeffout hersteld, onze criteria erop aangepast. De buurtwinkelverkiezing is lastig. Je hebt maar een paar spelers, de bandbreedte wordt smaller en de verschillen in aanpak groter. Spar, een grote speler in dat segment, kiest voor een ander spel, dat van gemakswinkel. Daardoor verloor die competitie aan kracht. Als je de buurtverkiezing won, wie waren dan je concurrenten geweest?’

Er was kritiek op winnaar Plus Henst. Jumbo Foodmarkt Veghel was provinciewinnaar, terwijl Henst, ook uit Brabant, de overalltitel won.
‘De besten gaan door naar de finale. Soms zijn dat meerdere winkels per provincie. De finaleronde begint voor iedereen met nul punten. Dat is inderdaad te begrijpen, maar lastig uit te leggen. De verkiezing heeft altijd zo gewerkt, in deze editie pakte het zo uit. Het is eerder gebeurd in de provincie Groningen. Dat was toen geen probleem. Nu blijkbaar wel. Wellicht was het een druppel die het CBL-standpunt heeft doen kantelen. Maar als het een probleem is, dan moet je dat oplossen. Het begint ermee dat een directie een verkiezing als een kans ziet om te winnen, om beter te worden, en niet als een risico om te verliezen. Je moet je durven spiegelen aan de beste winkels van het land en je moet beseffen dat je er altijd van leert.’

‘Het feit dat je van een interne competitie doorstroomt naar een landelijke competitie, wordt door iedere deelnemer ervaren als het winnen van een prijs, een heel mooie prestatie. Je moet de sterkeren durven opzoeken om jezelf te verbeteren. Moet iedereen met dezelfde kansen de verkiezing ingaan? Kan De Graafschap de competitie winnen? Nee. Maar wel de wedstrijd van Ajax en aldus beter worden tegen Emmen.’


Winnaar Plus André van Reijen schreef een column in 2017. De Korte refereert eraan om het belang van deelnemen te onderstrepen. Hier de column:

Inmiddels exploiteren wij al bijna twintig jaar onze Plus in Veldhoven. De dag dat we het bedrijf overnamen, vroeg Cindy, één van onze nieuwe medewerkers, me: ‘En wat kom jij nu doen?’ Ik vertelde haar: ‘We gaan samen de beste supermarkt van Nederland maken.’ Het ontbrak ons ook toen al niet aan ambitie. Gelukkig heb ik haar er toen niet bij verteld dat we er zestien jaar voor nodig zouden hebben om die titel daadwerkelijk te winnen – in 2014 werden we Supermarkt van het Jaar. Ik ben ervan overtuigd dat de klant elke dag op zoek is naar ‘het beste’. Het grote probleem is dat alle klanten verschillend zijn, en dat voor de ene klant een lage prijs bijdraagt aan het gevoel van ‘de beste zijn’, daar waar bij een ander een groot assortiment, bij een derde een vriendelijke medewerker, en bij de vierde een schone, nette winkel bepalend is om je te kwalificeren als ‘de beste’.

‘Dit jurylid geeft geen geld als oordeel… Hij of zij geeft een cijfer, een waardering. En tja, als je daar als medewerker invloed op hebt, dan wil je natuurlijk graag dat dat cijfer zo hoog mogelijk is.’

Eén ding hebben ze gemeen: alle mensen (klanten) willen bij winnaars (de besten) horen. Al zolang wij de winkel exploiteren, trachten we onze klant ‘het beste’ voor te zetten. En aangezien onze medewerkers competitief te prikkelen zijn, gebruiken we de verkiezingen van Plus en Supermarkt van het Jaar om op een leuke en eenvoudige manier continu scherp te blijven en ons te blijven verbeteren. We worden voortdurend gecontroleerd en beoordeeld, waardoor we weten hoe het ervoor staat met de kwaliteit van onze winkel. Natuurlijk, we hebben elke dag 2500 klanten als juryleden en middels hun besteding aan de kassa geven die dagelijks een oordeel over ons bedrijf. Medewerkers vinden dat echter normaal… Daar veranderen ze hun gedrag niet voor. Dat is hun werk… Spannend wordt het pas als één meneer of mevrouw, gewapend met pen en een checklist, de winkel betreedt. Dit jurylid geeft geen geld als oordeel… Hij of zij geeft een cijfer, een waardering. En tja, als je daar als medewerker invloed op hebt, dan wil je natuurlijk graag dat dat cijfer zo hoog mogelijk is. Dus dan doe je extra je best. Onze echte klanten die ook tijdens de verkiezing de winkel bezoeken, varen daar wel bij. Want die profiteren natuurlijk direct mee.

Van Reijen en zijn team werken elke dag vanuit de missie aandacht geven aan alle onderdelen van de winkel.

Foto: Bert Jansen

Afgelopen zaterdag – 22 april – hadden we de finale van de Plus van het Jaar-verkiezing. Voor ons bedrijf de negende keer dat we meededen aan een beste supermarktcompetitie en ook de negende keer dat we de finale hebben gehaald. Dit keer voor ons team geen podiumplaats. Collega-Plus-ondernemers Jeroen Wilmink, 
Giel Smits en Ton Henst, van harte gefeliciteerd! Jullie hebben schitterende bedrijven en jullie hebben verdiend gewonnen. Toch wint ook ons bedrijf wel degelijk. Dit keer niet met een grote beker, maar gewoon door het feit dat onze mensen wilden winnen, en dat gedurende negen maanden hebben geuit door een betere winkel maken. Wat ons betreft kan de looptijd van een winkelwedstrijd dan ook niet lang genoeg zijn. Bij actieve deelname verbetert het de kwaliteit van je operatie. Dat zorgt voor meer tevreden klanten, die meer besteden. Dat leidt weer tot een beter resultaat waar je blij van wordt, en dat ga je uitstralen. De klant ziet en voelt dat, en 
ervaart het als plezier in je werk hebben. En dan creëer je een team en een goede sfeer, waar de klant graag bij wil horen. In september start de volgende Supermarkt van het Jaar-verkiezing. Wanneer u serieus wilt deelnemen, dan is vandaag het moment om te starten! Uw klant zal het waarderen, en het leidt tot een hogere omzet en een beter resultaat.

André van Reijen is Plus-ondernemer in Veldhoven

 

Reageer op dit artikel