artikel

Industributie: Perfetti Van Melle, winnaar Zoetwaren en snacks

Events 18

Met een enorme verbetering in de scores gaat Perfetti Van Melle vanuit de middenmoot met één grote sprong naar de top in Zoetwaren en snacks. Op alle disciplines is de waardering van de retail flink gestegen. Geen incident, maar een bewust andere aanpak, zo lijkt het.

Wat heeft Perfetti Van Melle dit jaar allemaal anders gedaan dan voorheen, waardoor u van plaats 5 naar 1 bent geschoten?

Dennis van der Wulp, sales manager Nederland: ‘We hebben wel een aantal dingen anders aangepakt. Maar tevens moet ik zeggen dat de score vorig jaar eigenlijk nogal tegenviel, omdat we de laatste jaren altijd in de top-3 hebben gestaan. Voor die dip van vorig jaar hebben we destijds geen goede verklaring gehad. Toch wilden we wel weer een betere score en we hebben onze schouders eronder gezet. De achilleshiel van onze performance zit meestal wel in logistiek. Daar hebben we dus vooral ook naar gekeken.’

In accountmanagement is de verbetering het grootst. Welke nieuwe aanpak is hiervoor verantwoordelijk

?‘We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in het team en een verbeterde aandacht gegeven bij sommige klanten. Bij enkele accounts hebben we voor meer verdieping gezorgd, daar waar mogelijk, bijvoorbeeld door een verdergaande samenwerking in schapexecutie, promotionele evaluatie en samenwerking op kassa en zelfscan. Bij sommige klanten hebben we dat flink kunnen uitbreiden. En de inspanningen die we in 2018 hebben gedaan zien we gelukkig duidelijk terug in dit rapport.’

Ook in trade marketing gaat de waardering omhoog. Toch zijn er anderen in deze groep die in hun inspanningen voor de categorie nog veel hoger worden aangeslagen. Ziet u mogelijkheden hier nog verder in te verbeteren?

‘Zeker. In 2018 hebben we vooral ingezet op shopperonderzoek, om de shopper beter te leren begrijpen, met name op het gebied van de huidige gezondheidstrend en de suikerdiscussie. Wat betekent dat nou voor onze shoppers? En hoe kijken deze shoppers tegen onze categorie aan? We hebben er kwantitatief en kwalitatief onderzoek op gezet en de resultaten daarvan worden de komende tijd uitgerold en gepresenteerd aan de retailers. Tevens zijn we met een uitgebreid shopperonderzoek bezig hoe de shopper de toekomst ziet voor de kassazone. Dat delen van waardevolle informatie zal bijdragen aan een betere perceptie en score in trade marketing voor het onderzoek van komend jaar.’

Dan die logistiek: in supply chain management gaat de score omhoog. Een gevolg van bewust beleid, of spelen er ook andere zaken?

‘We zouden ons kunnen verschuilen achter het feit dat we een heel groot en divers assortiment hebben en veel nieuwe producten, maar dat willen we niet. We hebben in 2018 gezegd dat de supply chain moet aansluiten bij onze scores in accountmanagement en trade marketing. We hebben intern de focus gelegd op enkele verbeteringen van interne meetings in logistiek en customer service, maar ook door extra afspraken te maken met accounts. Met minder out-of-stock en een betere leveringsperformance. Dat hebben we veel beter opgepakt dan in het verleden, met een hogere score als gevolg. We hebben ook een beter begrip gekregen van de processen binnen de retail en daar een betere aansluiting op gevonden.’

Hoe zien jullie het komend jaar tegemoet?

‘Uiteraard hopen we onze plek op nummer 1 te behouden! En we hopen ook in trade marketing weer nummer 1 te worden, met name door promotie-evaluaties en de resultaten over kassa en gezondheidstrends. We hebben er alle vertrouwen in. Suikerwerk is impuls, en vooral voor de stenen winkels speelt dat nog steeds een grote rol.’ 

Reageer op dit artikel