artikel

Buitendienst van het Jaar: supermarkten geven waardeoordeel

Events 598

Buitendienst van het Jaar: supermarkten geven waardeoordeel

EINDHOVEN – Het nakomen van afspraken is het belangrijkste criterium in de beoordeling van de buitendienst, vinden supermarkten.

Supermarkten hebben een waardering aan de criteria gegeven. Opmerkelijk is dat het ‘aanbieden van acties’ het minst belangrijk wordt gevonden. Het criterium wint ook niet aan belangrijkheid. Het ‘nakomen van afspraken’ is het belangrijkst (zie grafiek). De uiteindelijke beoordeling gebeurt primair op basis van zes kwaliteitsaspecten:

  1. Professionele uitstraling

Hieronder verstaan we hoe tegen de buitendienst wordt aangekeken met betrekking tot uitstraling en houding. Belangrijke aspecten binnen dit aspect zijn de klik, representativiteit, doortastendheid, vriendelijkheid, slagvaardigheid, taalgebruik, netheid, beleefdheid, het vertrouwen en de manier waarop men zich presenteert (niet opdringerig).

  1. Klantgerichtheid

Met klantgerichtheid bedoelen we een adequate afstemming van het aantal bezoeken op de behoefte van de klant, slagvaardig handelen, meedenken, service geven en meer doen dan alleen willen scoren.

  1. Kennis van zaken en category management

Dit gaat over de kennis van het product, het schap, de lokale situatie, de formule en de branche. Ook betreft het de kwaliteit (inhoud en vorm) van het presenteren van het product binnen deze randvoorwaarden.

  1. Aanbieden van acties

Onder acties wordt méér verstaan dan alleen het aanbieden en ondersteunen (POS- en promotiemateriaal) van interessante acties. Ook het regelen (terugnemen) van tegenvallende acties valt hieronder.

  1. Geven van de juiste informatie

Gesprekken met de klant moeten uiteraard meerwaarde hebben. Klanten moeten van relevante informatie worden voorzien, die een substantiële bijdrage levert. Te denken valt aan informatie over bestaande (verkoopontwikkeling) en nieuwe producten, informatie over het schap, informatie over lokale ontwikkelingen en andere feiten die een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van het rendement van de supermarkt. Dit moeten volgens de uitgangspunten geen standaardverhalen zijn.

  1. Nakomen van afspraken

Zoals in elke branche is het nakomen van afspraken een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de relatie. Voor supermarkten is het nakomen van afspraken ook een belangrijk criterium waarop zij buitendiensten beoordelen.

Reageer op dit artikel