artikel

Voorinzage rapport 2011

Events

Retail en industrie krijgen steeds meer waardering voor elkaars prestaties. De supermarkten zijn opnieuw meer tevreden over de inspanningen die fabrikanten leveren, terwijl het oordeel van de producenten voor de retailers vrijwel vlak is.

 

Dat blijkt uit een voorinzage in het Industributierapport, dat op 11 januari 2011 verschijnt. Het jaar 2010 is voor wat betreft de groei van de omzet een jaar om snel te vergeten. We stevenen af op een marktomzet van ruim 31 miljard, een stijging van hooguit 0,5 tot 1,0 procent. Uit de lengte komt de groei voor handel en industrie dus niet. De vraag is of beide handelspartijen elkaar in deze moeilijke marktomstandigheden weten te vinden of juist meer tegenover elkaar komen te staan. Uit het oordeel dat beide partijen over elkaars inspanningen geven, blijkt dat de waardering stijgende is. In 2005 wisten supermarkten en fabrikanten samen voor het laatst de klantbestedingen zo marginaal op te voeren. Dit jaar zat de groei met name in de actiematige verkopen, de reguliere omzet kreeg een flinke knauw. Het is een heikel punt in de gesprekken tussen supermarkten en fabrikanten. Promotie is prima, zolang daaraan niet overmatig de p van prijs is gekoppeld.

Weinig rooskleurig

De verwachtingen voor 2011 zijn evenmin rooskleurig. De onderzoeksbureaus voorzien voor de komende twaalf maanden een omzetstijging van hooguit 1,5 procent. Al te veel ruimte voor margegroei, waaraan de ruimte voor het doorberekenen van kosten- en prijsstijgingen vooraf gaat, zal er vermoedelijk niet zijn. Juist in deze periodes komt het aan op slim samenwerken. Als de totale koek niet groter wordt, moeten beide partijen elkaar in staat stellen om een zo groot mogelijk deel van die koek te verkrijgen. Retailers doen het in de ogen van de fabrikanten stabiel goed. In de 2011-editie komt het gemiddelde rapportcijfer van de supermarkten uit op 6,79. Ter vergelijking: begin dit jaar scoorden supermarkten een 6,81, in de jaren daarvoor 6,83, 6,82 en 6,80. Retailers waren altijd consequent kritischer over de inspanningen van de producenten op het gebied van account management, trade marketing en supply chain management. In het rapport dat in januari 2011 verschijnt, komt het gemiddelde oordeel uit op 6,75, in de afgelopen jaren kwam dat uit op 6,65, 6,70, 6,49 en 6,57. De onderlinge verhouding en de gezamenlijke zoektocht naar groei zal wederom een van de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn tijdens het 22ste Industributiediner in Huis ter Duin in Noordwijk, waar de top uit de foodbranche aan tafel gaat.

Onderzoeksopzet

Het Industributie-onderzoek wordt uitgevoerd door EFMI Business School en onderzoeksbureau SymphonyIRI. SymphonyIRI heeft in negen productcategorieën berekend welke bedrijven het sterkst vertegenwoordigd zijn aan de hand van hun herleidbare omzet. De fabrikanten zijn ondergebracht in negen categorieën, waarbij 22,5 miljoen euro als ondergrens geldt. Tegelijkertijd moeten in ieder segment minstens vijf fabrikanten een rol van betekenis spelen. Vervolgens wordt de lijst aangevuld tot negentig, met de grootste nog niet geplaatste levensmiddelenproducenten voorop.

De negentig fabrikanten zijn in het onderzoek van EFMI Business School door de Nederlandse retail beoordeeld op zes criteria, verdeeld over drie professies:

Account management

• Onderhandelingsvaardigheden en besluitvaardigheid

• De kennis van de retailorganisatieTrade marketing

• Adviezen met betrekking tot categorie-optimalisatie

• Analytisch vermogen

Supply chain management

• Inzicht in de supply chain van de retailer

• Leveringsbetrouwbaarheid

Op basis van deze beoordelingen zijn in de negen categorieën de drie best presterende fabrikanten genomineerd voor een categorietrofee. In de categorie diepvries zijn gemiddeld genomen de beste fabrikanten actief, als we afgaan op het oordeel van de supermarkten. Overigens neemt de waardering het sterkst toe voor fabrikanten die actief zijn in de categorie zuivel en kaas.

 

 

Reageer op dit artikel