artikel

Wanneer komt de jury langs?

Events

Wanneer komt de jury langs?

De Verkiezing Supermarkt van het Jaar 2010 bestaat ook dit jaar uit 3 fasen. Elke fase bestaat uit verschillende beoordelingsrondes. Na elke fase gaan de beste supermarkten door naar de volgende fase.

Fase 1 (Selectieronde); september in week 36 t/m 38
Fase 1 start in september. Alle ingeschreven supermarkten worden op twee momenten onaangekondigd beoordeeld. Eén keer door een duo provincieambassadeurs en één keer door de eigen consumenten. De consumenten worden in uw winkel aangesproken door een enquêteur. Deze deelt op één dag aan uw klanten vragenlijsten uit. De consumenten beoordelen vervolgens uw winkel en geven de scores door. Als dank voor de medewerking ontvangen de consumenten een presentje.

Na deze twee beoordelingen gaan de 5 beste supermarkten per provincie door naar de volgende fase. De afgevallen supermarkten ontvangen een juryrapport met de uitkomsten van de juryrondes uit de eerste fase.

Fase 2 (Provincieronde); oktober en november vanaf week 41
De 5 supermarkten per provincie beginnen allen met een schone lei. Deze in totaal 60 supermarkten worden driemaal beoordeeld. De beoordelingsgroepen zijn: consumentenjury, vakjury en ondernemersjury. Deze drie groepen beoordelen de supermarkten in oktober en november. De consumenten- en vakjury zijn onaangekondigd. De ondernemersronde is aangekondigd, omdat hiervoor de ondernemer/bedrijfsleider aanwezig dient te zijn. De dagen waarop de supermarkten worden beoordeeld, worden door de provincieambassadeur bepaald en gecommuniceerd met het secretariaat Supermarkt van het Jaar.

In januari leiden de beoordelingen van deze drie beoordelingsrondes tot 12 provinciewinnaars. De provinciewinnaars worden begin januari door de desbetreffende provincieambassadeur bezocht en gehuldigd. Naast deze provinciewinnaars gaan ook de 3 overig beste landelijke supermarkten door naar de derde en laatste fase van de verkiezing. De afgevallen supermarkten ontvangen een juryrapport met de uitkomsten van de juryrondes uit de tweede fase.

Fase 3 (Finaleronde); januari en februari vanaf week 1 t/m week 8
In deze derde fase beginnen alle 15 supermarkten wederom met een schone lei. De supermarkten worden allen nog driemaal beoordeeld. Eénmaal door de provincieambassadeurs, éénmaal door een topjury en éénmaal door een specialist in personeelsbeleid. Alleen deze ronde wordt aangekondigd, omdat het bij deze ronde van belang is dat de ondernemer/ bedrijfsleider aanwezig is. Alle 15 finalisten worden uitgenodigd voor de finalemiddag.

Titels en prijzen
 
Titels
Op de finalemiddag wordt overallwinnaar ’Beste Supermarkt van het Jaar 2010’ gehuldigd. Daarnaast worden de winnaars van de vele afdelingsprijzen bekend gemaakt.

• Beste AGF afdeling
• Beste Bloemenafdeling
• Beste Brood– en banketafdeling
• Beste Kaasafdeling
• Beste Kruidenierswarenafdeling
• Beste Vleesafdeling
• Beste Vleeswarenafdeling
• Beste Diepvriesafdeling
• Beste Wijnafdeling
• Beste Zuivelafdeling
• Beste Visafdeling

• Jan Uffingprijs (prijs voor het beste personeelsmanagement)
• Stimuleringsprijs Beste Biologische assortiment
• Stimuleringsprijs ‘Nederland Schoon’

Alle aanwezigen op de finalemiddag krijgen een persoonlijke onderscheiding.

Prijzen
Bij de verkiezing zijn vele titels te verdienen. Maar naast deze felbegeerde titels ontvangen de winnaars ook andere prijzen. De provinciewinnaars krijgen een grote beker, een oorkonde en een geldprijs van € 500,-. De winnaars van de diverse afdelingen ontvangen een beker, een oorkonde en een geldprijs van € 1.000,-. De winnaars van de Jan Uffingprijs, de stimuleringsprijs ‘Beste biologische assortiment’  en de stimuleringsprijs ‘Nederland Schoon’ ontvangen € 500,- en een oorkonde. Naast een beker en een oorkonde ontvangt de nummer 1 van de Supermarkt van het Jaar verkiezing 2010 ook een geldprijs, namelijk  € 1.500,-.
 

Finalemiddag
 
De finalemiddag wordt dit jaar gehouden op dinsdag 23 maart 2010. Hiervoor worden alle finalisten uitgenodigd, inclusief de 5 Buurtsupermarkten, die tot de laatste fase zijn doorgedrongen.
Uit deze finalisten komt de overallwinnaar naar voren en de winnaars van de afdelingsprijzen. Zij ontvangen allemaal een eindrapportage met de oordelen van de jury.

Reageer op dit artikel