nieuws

AH Swifterbant ageert tegen komst Lidl

Branche & Bedrijf 1677

SWIFTERBANT/DRONTEN – Albert Heijn Swifterbant doet een laatste poging om de komst van een Lidl-filiaal naar Dronten te voorkomen.

AH Swifterbant ageert tegen komst Lidl

Het gemeentebestuur kijkt vooral naar de wensen van Lidl en niet naar het eigen detailhandelsbeleid. Dat schrijft de franchisenemer (Slump) van de vestiging van Albert Heijn in Swifterbant,  meldt website De Drontenaar. Die citeert uit een brief aan de gemeenteraad die is ondertekend namens winkeliersverenigingen en vastgoedeigenaren.

‘Raad hoeft niet akkoord te gaan’

In de brief worden de raadsleden erop gewezen dat ze de locatiekeuze en de voorwaarden van de initiatiefnemer niet hoeven te faciliteren. De gemeenteraad buigt zich donderdag 14 november over de wijziging van het bestemmingsplan die de komst van Lidl mogelijk moet maken.

Eerder bezwaren afgewezen

In een eerder stadium hebben ondernemers en supermarkten dertien bezwaarschriften tegen de komst van Lidl ingediend. Die zijn allemaal afgewezen. De AH-franchiser heeft nu zijn hoop op de gemeenteraad gevestigd. Volgens hem past de Lidl niet in het uit 2006 stammende beleid en ook niet in een retailvisie uit 2018 van de gemeente. De franchisenemer stelt bovendien dat de gemeente nauwelijks ingaat op de effecten die de Lidl heeft op andere winkelgebieden, vooral buiten Dronten. Hij voorspelt mogelijke sluitingen van winkels in Swifterbant en daardoor een afkalving van het voorzieningenniveau en de aantasting van de leefbaarheid. Argumenten van de gemeente, dat supermarkten in Swifterbant en Biddinghuizen wellicht kosten kunnen besparen, verwijst hij naar het land der fabelen. Volgens de AH zijn de inkoopkosten voor een kleinere supermarkt juist hoger vanwege het geringere volume dat wordt afgenomen. Ook is reductie van medewerkers bij een teruglopende omzet maar  beperkt mogelijk.

Oproep aan raad

De aan de gemeenteraad gezonden brief sluit met een oproep aan de raadsleden: ‘Namens de ondernemersverenigingen en eigenaren van vastgoed in de gemeente Dronten die een zienswijze hebben ingediend verzoeken wij u vanwege de slechte motivering van het plan en de zeer ongewenste gevolgen voor de verzorgingsstructuur niet tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Lidl – Dronten-west’ over te gaan.’

 

Reageer op dit artikel