nieuws

Boer mag samenspannen tegen supermarkt

Branche & Bedrijf 3864

Boer mag samenspannen tegen supermarkt

DEN HAAG – Minister Schouten van Landbouw gaat boeren en tuinders de mogelijkheid geven samen een vuist te maken tegen de supermarktsector. ‘Hiermee versterken we de positie van boeren, zodat zij meer marktkracht krijgen’

Dat zegt de minster in een interview met Het Financieele Dagblad, dat de afgelopen weken veel aandacht besteedde aan de prijsontwikkeling van landbouwproducten. Boeren mogen nog altijd geen onderlinge prijsafspraken maken, maar bijvoorbeeld wel collectief aanpassingen van overeenkomsten aanvechten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om nieuwe eisen over energiegebruik, milieuvriendelijkheid of dierenwelzijn in lopende contracten zonder compensatie.

Arbiter voor geschillen tussen boeren en afnemers

Daarnaast krijgen boeren en tuinders de mogelijkheid om geschillen met inkopende partijen voor te leggen aan een arbiter. Daarvoor wijst ze de onafhankelijke Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf aan. De opbrengst van landbouwproducten voor boeren en tuinders is de afgelopen tientallen jaren niet of nauwelijks gestegen, terwijl de consumentenprijzen dat wel zijn. ”De boer staat onderaan in die keten. We lopen hier tegen de grens aan. Boeren komen niet meer uit’, zegt Schouten in de krant.

Taskforce gaat verdienmodellen in kaart brengen

De minister geeft verder de Taskforce Verdienvermogen de opdracht om verdienmodellen voor agrariërs in kaart te brengen. ‘Hoe kun je als boer een duurzaam bestaan opbouwen als we echt naar een kringlooplandbouw gaan? Met dalende prijzen en nieuwe eisen over vanuit de maatschappij over klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn moet het financieel wel uit blijven komen voor de boeren.’ Hester Maij wordt de voorzitter van deze nieuwe taskforce.

ACM onderzoekt waardeverdeling voedselketen

Tenslotte heeft de minister eerder al kartelwaakhond ACM opdracht gegeven om de de waardeverdeling in de voedselketen te onderzoeken. De eerste versie van de monitor die uit deze meerjarige studie moet komen wordt in 2020 verwacht.

Lees ook:

Reageer op dit artikel