nieuws

CBL steunt actie tegen ontbossing

Branche & Bedrijf 1847

CBL steunt actie tegen ontbossing

LEIDSCHENDAM – Het CBL heeft zich aangesloten bij de groep bedrijven die het Cerrado Manifesto ondersteunen.

De ondersteuning door de Nederlandse supermarkten volgt na een oproep van zestig ngo’s in september 2017 die bedrijven vraagt actie te ondernemen tegen ontbossing in cruciale gebieden, zoals de Cerrado. In dit gebied in Brazilië vindt sojateelt plaats naast waardevolle bossen en savannes. In oktober hebben 23 bedrijven het initiatief genomen om het Manifesto te ondersteunen. Het CBL en haar leden sluiten zich nu aan bij deze groep. Het Manifesto is getekend door onder andere WWF en Greenpeace.

Teelt soja sterk gegroeid

In 60 tot 70 procent van alle producten in een supermarkt is soja verwerkt. De teelt van soja is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Oorzaken zijn de groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart. Steeds meer mensen eten en vooral meer zuivel en vlees, waardoor de vraag naar soja stijgt. Soja is een belangrijke bron van inkomsten voor veel boeren, ook in ontwikkelingslanden. De groeiende vraag naar soja kan echter leiden tot verlies van waardevolle natuur en biodiversiteit, conflicten over landrechten en slechte arbeidsomstandigheden.

Uitsluitend verantwoorde soja

Sinds 2015 kopen alle supermarktorganisaties in Nederland uitsluitend verantwoorde soja in voor de productie van hun huismerken. Ook is het CBL, als onderdeel van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, in gesprek met ketenpartners en maatschappelijke organisaties over een duurzame productie en gebruik van soja.

Reageer op dit artikel