nieuws

Jumbo stelt voorwaarde aan cao-overleg

Branche & Bedrijf 1700

Jumbo stelt voorwaarde aan cao-overleg

VEGHEL – Jumbo is verbijsterd over het ultimatum dat de vakbonden hebben gesteld aan het cao-overleg bij Jumbo-logistiek.

De bonden hebben de onderhandelingen afgebroken omdat Jumbo volgens hen weigert te spreken over loonsverhoging. Jumbo zegt dat het altijd bereid is geweest ‘constructieve gesprekken te voeren over een goede cao’. Het bedrijf is teleurgesteld in het voortijdig afbreken van de onderhandelingen.  Het supermarktbedrijf wil nu pas weer aan de onderhandelingstafel verschijnen als de bonden bereid zijn de in maart 2016 gemaakte afspraak over duurzame loonkostenontwikkeling na te komen.

Goed werk voor goed loon

In de afgelopen jaren zijn de lonen van de circa 3.000 logistieke medewerkers bij Jumbo hard gestegen, aldus het Veghelse supermarktbedrijf. Daardoor betaalt Jumbo naar eigen zeggen nu hogere lonen betaalt dan elders in de sector. Jumbo vindt dat goed werk goed betaald moet worden, maar zegt dat ‘goed werkgeverschap ook het behouden van een sterke concurrentiepositie betekent’.

Meer evenwicht

Bij het afsluiten van de vorige cao in maart 2016 maakten Jumbo en de bonden de afspraak om gezamenlijk te werken aan een duurzame loonkostenontwikkeling. In de praktijk komt dat neer op het verkleinen van de verschillen in salarissen en loonkosten in de sector. Volgens Jumbo negeren de bonden nu deze afspraak.

Loonverschillen verkleinen

Aangezien de bonden op dit moment niet aan kunnen geven hoe zij de loonverschillen in de sector daadwerkelijk denken te verkleinen en de onderhandelingen aan de andere tafels (GIL, VGL, AH cao) nog volop gaande zijn, zegt Jumbo dat het op dit moment nog geen onderbouwd loonbod kan doen dat recht doet aan de afspraak om meer evenwicht te brengen in het concurrentiespeelveld.

Loonsverhoging pas aan einde onderhandelingen

Naast afspraken over loonontwikkeling wil Jumbo in een nieuwe cao ook overeenstemming bereiken over belangrijke zaken zoals behoud van vaste banen en investering in extra scholing en programma’s gericht op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Jumbo heeft de vakbonden laten weten over deze belangrijke onderwerpen de gesprekken te willen vervolgen. Afspraken over loonsverhoging komen dan aan het einde van de rit ter tafel. Tegen die tijd zal immers bekend zijn hoe de lonen in de andere cao’s zich gaan ontwikkelen.

Geen nadeel

Jumbo heeft haar medewerkers toegezegd dat zij in ieder geval kunnen rekenen op een loonsverhoging die met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2017  zal worden doorgevoerd, zodat zij er geen nadeel van ondervinden als de cao later wordt afgesloten.

Reageer op dit artikel