nieuws

Rechter: ‘medewerkster Detailresult terecht ontslagen’

Branche & Bedrijf 3040

Rechter: ‘medewerkster Detailresult terecht ontslagen’

AMSTERDAM – Detailresult mocht een medewerkster van dochter Detailresult Productie Personeel (DRP) op staande voet ontslaan voor het stelen van een pakje Optimel.

Dit oordeelde de kantonrechter in Amsterdam waar de medewerkster vroeg haar ontslag te vernietigen en Detailresultdochter DRP te veroordelen tot loondoorbetaling en wedertewerkstelling. Daarnaast vroeg ze de rechter, als het ontslag gehandhaafd zou blijven, de ‘toekenning van een transitievergoeding ad €18.729,00 bruto, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 8.135,77 bruto, een billijke vergoeding van € 50.000 bruto en veroordeling van DRP tot verwijdering van haar naam uit de interne en externe waarschuwingsregisters’, zo blijkt uit de uitspraak, die vrijdag is gepubliceerd.

Pakje Optimel

De vrouw, een kantinemedewerkster van DRP, het productiebedrijf van Detailresult, dat onder meer de bakkerij en slagerij omvat, had 6 oktober een pakje Optimel en een bakje overgebleven zalmsalade mee naar huis genomen met een tht-datum van die dag. Bij een steekproefsgewijze exit-controle werd ze betrapt. Voor Detailresult reden om haar op staande voet te ontslaan. Medewerkers mogen nooit en te nimmer producten mee naar huis nemen, ook niet als deze zijn afgeschreven of door de datum zijn.

Detailresult wil malversaties voorkomen

Volgens DRP zijn deze zeer strikte regels de enige manier om zich te wapenen tegen malversaties. ‘Anders ontstaat een grijs gebied waarin zaken die nog net niet over de datum zijn ‘achteraan’ gezet worden om later te kunnen meenemen. En juist om dat grijze gebied te vermijden, zijn de regels zo strikt’, motiveert DRP de regels.

Eerder betrapt

De rechter gaat mee in het betoog van Detailresult, ook omdat de vrouw al eerder was gewaarschuwd en op de hoogte was van het strikte bedrijfsreglement. ‘Zij was eerder aangesproken op onvolkomenheden in haar functioneren, bestaande uit het mee naar huis nemen van (rest)producten bestaande uit kaaskruimels uit de kantine. In juni 2016 heeft zij daarvoor een officiële, allerlaatste waarschuwing ontvangen en is zij door DRP nogmaals gewezen op de strenge regels van het bedrijfsreglement. DRP kon toen het weer gebeurde, niet anders dan het dienstverband onmiddellijk beëindigen’,  motiveert de kantonrechter het vonnis.

Ook geen vergoeding

De vrouw, die sinds 2005 fulltime bij het bedrijf werkte, bleef met compleet lege handen achter. DRP hoeft van de rechter geen transitievergoeding of enig andere vergoeding te betalen.  Ook hoeft haar naam niet te worden verwijderd uit het door supermarkten onderling ingesteld waarschuwingenregister.

Reageer op dit artikel