nieuws

Minderjarige moet Coop schadevergoeding betalen

Branche & Bedrijf 2488

Minderjarige moet Coop schadevergoeding betalen

AMSTERDAM – Een voormalige hulpkracht van Coop Supermarkten is veroordeeld tot het betalen van €7500 aan zijn ex-werkgever. De jongen veroorzaakte eind 2015 brand in een Coop in Amsterdam.

De rechtbank Amsterdam kwam tot de uitspraak omdat de jongen, destijds 15 jaar oud, ‘zeer roekeloos gedrag’ verweten kan worden. Volgens advocaat Dico Bogerd van BVD Advocaten, die Coop bijstond in de zaak, is het vonnis van de rechtbank Amsterdam ‘relatief uniek’, omdat het niet vaak voorkomt dat een minderjarige supermarktmedewerker wordt veroordeeld tot schadevergoeding op deze grond.

Minderjarige stak lucifers af

De hulpkracht had voor zijn plezier (naar eigen zeggen uit verveling) een aantal lucifers in het magazijn aangestoken, naar zijn mening uitgewapperd en vervolgens in de ruimte rond gegooid. Hij was in de veronderstelling dat de lucifers uit waren. De lucifers hebben echter toch brand veroorzaakt, waardoor de werkgever ernstige schade heeft geleden.

Jongen had brandgevaar kunnen inzien

De rechtbank is van mening dat de hulpkracht, ook al was hij 15 jaar, zich ervan bewust had moeten zijn dat het weggooien van lucifers in een ruimte waar, al dan niet brandbare, spullen opgeslagen staan, brand zou kunnen veroorzaken. Het risico is immers dat een lucifer niet goed is gedoofd of nog nagloeit toch brand veroorzaakt. Op grond daarvan houdt de kantonrechter de hulpkracht aansprakelijk voor de schade.

Winkel moest tijdelijk dicht

Advocaat Dico Bogerd: ‘Door de brand moest de winkel tijdelijk dicht, moest er extra personeel worden ingeschakeld, was er beveiliging nodig voor het ’s nachts bewaken van de winkel, nog los van de forse materiële schade aan de winkel en de producten. Veel werkgevers weten niet eens dat ook een minderjarige aansprakelijk kan worden gesteld voor door hen geleden schade.’ De werknemer moet nu een schadevergoeding van €7500 betalen aan Coop, een fractie van de totaal geleden schade. De rest van de kosten wordt gedekt door de verzekeraar.

‘Aansprakelijkheid niet vanzelfsprekend’

Bogerd legt verder uit: ‘Een werknemer kan niet zomaar aansprakelijk gesteld worden. Het uitgangspunt is namelijk dat de werknemer niet aansprakelijk is als hij de werkgever schade berokkent. Alleen als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet, kan de werknemer aansprakelijk worden gehouden. Hoewel deze drempel – juridisch gezien – hoog is, kan uit deze uitspraak worden geconcludeerd dat een werknemer – zelfs een minderjarige hulpkracht – niet zomaar wegkomt met onverantwoord gedrag.’

Reageer op dit artikel