nieuws

AH: toekomst franchising in gevaar

Branche & Bedrijf 9604

AH: toekomst franchising in gevaar
Foto: Pixabay

HAARLEM – Als de franchisers gelijk krijgen tijdens hun rechtszaak tegen Albert Heijn, komt de toekomst van het zelfstandig ondernemen binnen AH in gevaar.

Dat bleek vandaag tijdens de civiele procedure van de franchisers tegen Zaandam die bij de rechtbank in Haarlem dient. ‘De franchisenemers zijn met deze zaak uit op een gigantische bijdrage van Albert Heijn bovenop hun bestaande resultaat. Een bijdrage die er wat Albert Heijn zelf betreft toe zou leiden dat het voor AH niet langer rendabel is om via franchise winkels te exploiteren. Daarmee zou het bestaansrecht van franchise binnen Albert Heijn worden aangetast’, zo stellen de advocaten van Albert Heijn in hun pleitnota.

Jarenlang slepend conflict over onverdeelde marge

De rechtszaak is het gevolg van een al jaren slepend conflict tussen Albert Heijn en de franchisers over de onverdeelde marge. Volgens de franchisers onttrekt AH via allerhande trucs gelden hieraan, waardoor zij te veel betalen voor hun producten. Volgens Albert Heijn geven de franchisers een volledig nieuwe betekenis aan het begrip onverdeelde marge en willen ze eigenlijk een soort winstdeling met AH zonder het daarbij behorende risico.

Zaak draait om tenminste €2 miljoen per winkel

Het gaat daarbij om enorm veel geld. Over de periode 2008-2012 wordt gesproken over een bedrag van €1 miljoen per winkel. In de jaren daarna zou dit bedrag nog zijn verdubbeld. AH stelt echter nu al een zeer winstgevend model te hebben voor franchisers, die daarmee over het algemeen ‘een goede boterham’ verdienen. ‘Het franchisemodel dat Albert Heijn biedt, geeft franchisenemers gelegenheid om een bovenmarktconform rendement te behalen, beter dan concurrerende supermarktformules.’

AH geeft uitleg van begrip onverdeelde marge

De advocaten van Albert Heijn gingen tijdens de zitting uitgebreid in op de geldende franchise-overeenkomst, inclusief de volgens hen geldende definitie van de onverdeelde marge. ‘Zij ontvangen boven een bepaalde drempel een gedeelte van omzetpremies en bonussen die Albert Heijn ontvangt van leveranciers van de producten die mede door de franchisenemers worden verkocht. Die bonussen en omzetpremies die betrekking hebben op die producten worden onverdeelde marge genoemd.’

‘Claims van franchisers zijn niet eerlijk’

Volgens AH proberen de franchisers via de rechtszaak de onverdeelde marge om te vormen tot ‘een soort eenzijdige winstdelingsoverenkomst’. Dit is volgens Albert Heijn onrechtvaardig. ‘Het concept van eerlijk delen dat de eisers bepleiten, is niet alleen in strijd met de afspraken maar ook niet eerlijk. Want zij delen niet in de investeringen en riscico’s van Albert Heijn en zij delen zelf hun eigen winsten niet.’

AH waarschuwt voor hogere franchisefee

Zo’n andere definitie is volgens Albert Heijn wel mogelijk, maar alleen via een nieuwe franchiseovereenkomst. Dit is iets waar al jaren vergeefs over wordt gesproken. AH koppelt hier wel een waarschuwing aan. ‘De franchisefee die bij zo’n model hoort, is veel hoger dan de huidige.’

Franchisers willen betere toegang tot boeken AH

De franchisers vroegen zich tijdens de zitting vooral af waarom zij niet in de boeken van Albert Heijn mogen kijken om te controleren of de onverdeelde marge correct wordt berekend. AH stelt dat het inzicht in de boeken voldoende is geregeld in de bestaande franchise-overeenkomst. ‘Ieder jaar rapporteerde de accountant van de Vereniging aan de Vereniging over de afrekeningen van de franchiseovereenkomsten.’

Zaak loopt nog door

Albert Heijn wordt in de rechtszaak vertegenwoordigd door De Brauw Blackstone Westbroek. De franchisevereniging door Fort Advocaten. De zaak wordt voortgezet.

Reageer op dit artikel