blog

Huurt u de winkel casco of met alles erop en eraan?

Branche & Bedrijf 526

Met de regelmaat van de klok horen wij van retailers die erachter komen dat installaties in het gehuurde winkelpand gebrekkig zijn. De verhuurder geeft helaas niet thuis en er ontstaat een vervelende (juridische) discussie. Wie is verplicht het onderhoud of de vernieuwing uit te voeren van bijvoorbeeld de airco-installatie? Een blog van advocaat Jan Eerbeek,

Huurt u de winkel casco of met alles erop en eraan?
Jan Eerbeek (BVD Advocaten)

Bij controle van de huurovereenkomst blijkt soms dat de huurder niet weet dat hij of zij de winkel alleen maar casco huurt. Het maakt in de praktijk echter groot verschil of casco wordt gehuurd of niet. Indien casco wordt gehuurd behoren de installaties niet tot het gehuurde. De verhuurder heeft dan ook geen onderhouds- en vernieuwingsverplichting ten aanzien van die installaties. Dat kan kostbaar zijn voor de huurder, zeker wanneer deze zelf de (veelal dure) installatie aanbrengt. De huurder dient er dan tevens rekening mee te houden dat deze installaties door ‘natrekking’ eigendom van de verhuurder worden (leg daarom vast dat installaties mogen worden meegenomen of dat hiervoor bij vertrek door verhuurder wordt betaald).

Het komt ook voor dat, ondanks dat casco wordt verhuurd, de onderhoudsverplichting contractueel bij u als huurder is neergelegd. Ook zo’n afspraak kan in de loop van de huurovereenkomst tot forse kosten leiden.

ROZ-model: wat is standaard?

In artikel 1.2 van het winkelruimtemodel van de ROZ, is bepaald dat het gehuurde als casco verhuurd wordt, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen. Uit de toepasselijke algemene bepalingen blijkt dat bv. de airco-installatie in elk geval niet tot het casco behoort. Willen partijen dat de airco-installatie mede met het pand verhuurd wordt, dan zullen partijen dit expliciet in de huurovereenkomst moeten vermelden.

Wat is wenselijk?

Als franchiseondernemer wilt u niets liever dan ondernemen; u zit ongetwijfeld niet te wachten op het verhelpen van problemen met installaties. Het is daarom wenselijk om met de verhuurder overeen te komen dat u het bedrijfspand inclusief installaties huurt.

Toch kan het in bepaalde gevallen ook gunstig zijn als u zelf verantwoordelijk bent voor plaatsing en onderhoud van bijvoorbeeld een airco-installatie. Zo voorkomt u dat de verhuurder niet thuis geeft bij problemen en heeft u zelf invloed op het spoedig verhelpen van problemen. Bovendien biedt het u een goede onderhandelingspositie, nu u het risico op onderhoudskosten kunt proberen te verdisconteren in een lagere huurprijs.

Een goed begin…

In alle gevallen ligt de oplossing bij de start van de huur: verstandig is om de huurovereenkomst minutieus door te (laten) nemen en zorgvuldig vast te leggen hoe de bedrijfsruimte bij aanvang van de huurovereenkomst wordt opgeleverd.

Wat huur ik precies en welke verplichtingen zijn voor mijn rekening? Zijn alle voor mijn winkel belangrijke installaties in het pand aanwezig en worden die ook gehuurd? Zijn deze installaties duidelijk in de huurovereenkomst omschreven?

Als goed is vastgelegd wat precies gehuurd wordt en wat de bestemming van het gehuurde is (voor het verschil: zie mijn eerdere blog), dan is makkelijker vast te stellen of er sprake is van een gebrek en wie in dat geval verantwoordelijk is voor het herstel van dat gebrek.

Een blog van Jan Eerbeek (BVD Advocaten. 

Reageer op dit artikel