artikel

VAHFR legt strijdplan tegen AH op tafel

Branche & Bedrijf 4169

VAHFR legt strijdplan tegen AH op tafel

ZAANDAM – De Albert Heijn-franchisers, verenigd in de VAHFR, gaan op de punten belastprijs, onverdeelde marge en action discount resultaat (ADR) opnieuw de strijd aan met AH.

Dat wordt duidelijk uit het cassatieverzoek van de VAHFR dat op 23 oktober werd ingediend. Begin oktober besloten de leden naar de Hoge Raad te stappen, nadat de franchisers eerder dit jaar aan het kortste eind trokken in een hoger beroep tegen AH over afrekeningen.

Heroverweging cassatie

Het verschil van inzicht over de belastprijs is voor de ondernemers essentieel. ‘De VAHFR wil dat de prijs die franchisers aan AH betalen voor een product gelijk is aan AH’s inkoopprijs, vermeerderd met overeengekomen specifieke kosten’, luidt de uitleg. Komt er in de tussentijd overeenstemming over die belastprijs, dan gaan de franchisers cassatie heroverwegen.

Onverdeelde marge

Met onverdeelde marge wordt bedoeld de niet in de kostprijs opgenomen omzetpremie en bonussen. Het ADR draait om acties. Wanneer er minder artikelen tegen de actieverkoopprijs worden verkocht dan er tegen een lage actie-inkoopprijs van de leverancier zijn ingekocht, kunnen die overgebleven producten na de actieperiode voor de reguliere ‘volle’ prijs worden verkocht. AH kan op die artikelen dan een hogere marge behalen, een positief ADR. De VAHFR meent dat dit resultaat met hen moet worden verrekend.

Reageer op dit artikel