artikel

Hoe kom je van stelend personeel af?

Branche & Bedrijf 5820

Hoe kom je van stelend personeel af?

BARNEVELD – Ontslag voor het meenemen van een pen? Of het snoepen van een schaal koekjes voor klanten? Als de huisregels maar goed zijn, is het voor supermarktondernemers niet lastig van stelende medewerkers af te komen.

De rechtszaak tegen een Plus-caissière die in vijf jaar tijd €254.000 had gestolen, was afgelopen week groot nieuws. Het ging dan ook om een tamelijk uniek geval, zegt Dico Bogerd van BVD Advocaten. ‘Vaak zien werkgevers al signalen en ondernemen ze op grond daarvan al actie voordat het zo ver is opgelopen.’ In zijn werk ziet hij dossiers over stelende en frauderende werknemers wekelijks. ‘Het is iets dat bij alle formules voorkomt, of het nu Plus, AH, Jumbo, Coop of Spar is.’

Veel praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden zijn talrijk en divers. Neem het verhaal van de ondernemer die al lange tijd grote verschillen constateerde in de voorraad sigaretten. Na eindeloze controles kwam hij erachter dat een kassamedewerkster sigaretten verkocht zonder ze op de kassa aan te slaan, en vervolgens het contante geld in eigen zak stopte. Bogerd: ‘De schade voor de ondernemer liep in de duizenden euro’s. De dame in kwestie is geconfronteerd met haar handelen en op staande voet ontslagen.’

Bagateldelicten zijn een interessant verhaal

Ontslag is volgens Bogerd geen ‘spannend verhaal’ als de fraude of diefstal om grote bedragen gaat. Interessanter wordt het volgens hem wanneer het kleine bedragen betreft, zogenaamde bagateldelicten. Bogerd dreunt de voorbeelden zo op. ‘Een werknemer die een pakje zware shag van een collega meenam, werd ontslagen. Of neem de supermarktmedewerkster die een blikje Red Bull leegdronk zonder vooraf af te rekenen, en daarom werd ontslagen. Zelfs als het product geen waarde meer heeft voor de persoon die het achterlaat, kan dat ontslag opleveren. Een stewardess die een open pakje pinda’s meenam dat een passagier achterliet, werd ontslagen. Terecht volgens de rechtbank.’

diefstaltekening

Betrouwbaarheid en integriteit

Bogerd zegt dat in veel gevallen niet de ernst van het delict doorslaggevend is voor ontslag, maar het feit dat betrouwbaarheid en integriteit van groot belang zijn bij werken in de supermarkt. ‘Het is in de branche zelfs extra belangrijk, onder meer omdat met contant geld wordt gewerkt en met eenvoudig vervreemdbare producten. Je moet elkaar blindelings kunnen vertrouwen. In de hiervoor genoemde gevallen was dit voor de medewerkers duidelijk: de werkgevers in kwestie voerden een strak beleid ten aanzien van diefstal, zodat de medewerkers vooraf wisten wat de consequenties zouden zijn.’

Huisregels zijn van cruciaal belang

Het vooraf benoemen van die consequentie is volgens Bogerd van groot belang. Hij drukt supermarktondernemers op het hart goede huisregels op te stellen en deze ook te handhaven. Want pas dan hebben ze een stevige poot om op te staan als ze een frauderende medewerker willen ontslaan. ‘Daar ligt een valkuil voor veel werkgevers. In de praktijk constateren we dat huisregels vaak niet op orde zijn. En als ondernemers ze wel op orde hebben, strijken ze te vaak met de hand over hun hart. Daardoor wordt het lastiger om in vergelijkbare situaties wel tot ontslag over te gaan.’

Schade niet zomaar terug

Dick van den Hoven, de Plus-ondernemer in Heerde die voor een kwart miljoen werd gedupeerd, krijgt €178.000 terug van de verzekering. Een vordering bij de stelende caissière voor de rest van het geld werd door de rechter afgewezen. Bogerd ziet in zijn dagelijkse werk vaak, dat het lastig is de geleden schade terug te krijgen. ‘Vaak is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om vast te stellen wat de schade precies is. Als dit toch kan worden vastgesteld, kan dit van de werknemer worden gevorderd, bijvoorbeeld als verrekening met de eindafrekening van het dienstverband.’

Verstandig om aangifte te doen

De advocaat zegt dat veel ondernemers ervoor kiezen om geen aangifte te doen tegen stelende medewerkers. ‘Vaak zien we dat als de werknemer in het ontslag berust, de afspraak wordt gemaakt dat geen aangifte wordt gedaan. Als de werknemer het ontslag aanvecht, is het wel verstandig om aangifte te doen. Dat ondersteunt namelijk de stelling dat er sprake is van een ernstig delict en kan eventueel een manier zijn om de schadevergoeding op de werknemer te laten vaststellen door de strafrechter.’

Reageer op dit artikel