artikel

Scheiding plastic afval komt op stoom

Branche & Bedrijf

Scheiding plastic afval komt op stoom

DOETINCHEM – Vrijwel alle gemeenten werken sinds enkele maanden volop aan de scheiding van kunststof verpakkingen. Supermarkten kunnen een grotere rol spelen om van de inzameling een succes te maken. Er ligt een vette beloning in het verschiet. ‘Het statiegeldsysteem voor PET-flessen staat al dit jaar ter discussie.

Het heeft ruim twee jaar geduurd, maar na lang aandringen zijn nagenoeg alle gemeenten gestart met het scheiden van plastic afval. Anderhalf jaar geleden stonden in nog geen vijftig gemeenten de Plastic Heroes-bakken, nu wordt in bijna alle 431 gemeenten via zakken of bakken plastic opgehaald. Een kleine minderheid filtert achteraf kunststof uit het huishoudelijk afval. Het initiatief achter de Plastic Heroes ligt bij NedVang, een samenwerkingsorganisatie van het verpakkende bedrijfsleven, waarbij ook de supermarkten zijn aangesloten.

Inperking statiegeld

Voor supermarkten speelt voornamelijk het belang van een eventuele inperking dan wel uitbreiding van het statiegeldsysteem. Slagen supermarkten erin om in 2010 38 procent en in 2012 42 procent van het kunststof uit het huishoudelijk afval te recyclen, dan wordt het statiegeldsysteem voor PET-flessen mogelijk afschaft. Slaagt het bedrijfsleven niet, dan wordt mogelijk ook statiegeld geheven op flesjes en blikjes. Het is de vraag of de doelstellingen reëel zijn. De diverse partijen twisten daar flink over. Nog voor de zomer vindt een eerste evaluatie plaats tussen de in Nedvang participerende bedrijven en minister Cramer van Milieu, zegt directeur René Roorda van het CBL. ‘De rekensommen worden nu gemaakt. Als we de doelstellingen halen, zie ik geen reden om statiegeld op plastic flessen te handhaven. Het systeem staat al dit najaar ter discussie.’

Op koers

Sven Noordhoek, woordvoerder van Nedvang, is optimistisch. De afgelopen drie à vier maanden zijn veel gemeenten onder druk van de op 1 januari 2010 vestreken deadline gestart met het scheiden van plastic afval. ‘We liggen op koers. Het ziet ernaar uit dat we in 2009 32 procent van het kunststof afval hebben gerecycled. Toch is er nog veel te doen. Er zijn gemeenten waar me, mede dankzij financiële prikkels, bijna vijftig kilo per huishouden scheiden. Er zijn er ook waar het volume nog marginaal is. Het positieve is dat we de wind in de zeilen hebben. We moeten nu doorzetten.’

Meer bakken plaatsen

Noordhoek geeft toe dat het tijd nodig heeft voordat het scheiden van plastic is ingeburgerd. ‘De glasbak had ook vijftien jaar nodig om algemeen geaccepteerd te raken.’ Hij vindt dat gemeenten nog meer Plastic Heroes-bakken moeten plaatsen. ‘Op het platteland gaat het sneller. Dat is de omgekeerde wereld.’ C1000-ondernemer Martin Binnendijk in Elst (Utr.) heeft op verzoek van de gemeente Rhenen Plastic Heroes-zakken naast de reguliere huisvuilzakken geplaatst. De zakken kosten niets, maar Binnendijk wil voorkomen dat de zakken bij de kassa’s rondslingeren en heeft er daarom een PLU-code aan gekoppeld. ‘Ik lever graag een bijdrage aan de verbetering van het milieu.’

Extra service

Volgens Roorda van het CBL zijn niet alle gemeenten op dit initiatief gesteld, maar hij vindt het een goed idee dat ondernemers lokaal gaan polsen of ze de zakken als service-item kunnen aanbieden. ‘In tientallen winkels gebeurt dat al. Supermarkten kunnen lokaal ook kijken of ze nog meer kunnen doen om plastic te scheiden, zoals kiezen voor uitsluitend recyclebaar kunststof.’ Woordvoerder Liane Ter Maat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat supermarkten en het verpakkende bedrijfsleven meer moeten doen. ‘Ze kunnen het recycle-logo op verpakkingen plaatsen, het gebruik van Plastic Heroes aanmoedigen en milieuvriendelijke verpakkingen gebruiken. Op dit soort aspecten kunnen we nog veel beter scoren.’ Volgens Ter Maat hoeft het statiegeldsysteem niet ter discussie te worden gesteld. ‘De VNG ziet die discussies los van elkaar. Wij zien geen reden om het statiegeld op PET-flessen nu al af te schaffen.’

 

 

Reageer op dit artikel