nieuws

Supers tekenen voor duurzamere keten

Assortiment 628

Supers tekenen voor duurzamere keten
Foto: EPA

DEN HAAG – Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zet vanmiddag namens de Nederlandse supermarkten de handtekening onder het convenant voedingsmiddelen. Hierin belooft de foodsector in samenwerking met overheid en maatschappelijke organisaties te streven naar meer duurzaamheid in de keten. Niet iedereen is blij met de overeenkomst.

De overeenkomst wordt vanmiddag onder meer ondertekent door ministers Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid), het CBL, fabrikantenkoepel FNLI, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke organisaties ICCO, Woord en Daad en Global March Against Child Labour en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Solidaridad sluit aan als steunbetuiger. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen. Het convenant heeft betrekking op alle bedrijven die zijn aangesloten bij CBL, FNLI en KNVS. Bij dit convenant tekenen de brancheorganisaties namens de sector. Zij moeten ervoor zorgen dat alle bij hen aangesloten bedrijven risico’s in kaart brengen en aanpakken.

Verschillende organisaties stapten uit het overleg

Dat individuele bedrijven niet zelf tekenen was voor een aantal partijen reden om uit de onderhandelingen over het convenant te stappen. In dagblad Trouw noemt actiegroep Oxfam Novib het resultaat daarom ‘ondermaats’. Die organisatie hoopt dat de ministers Kaag en Schouten op het laatste moment zullen afzien van het ondertekenen van de overeenkomst. Ook Unicef, Fairfood, Save the Children, Hivos en Natuur & Milieu waren wel bij de gesprekken betrokken, maar zullen geen handtekening zetten. Volgens Trouw zagen deze partijen geen substantiële stappen van verbetering voor mens en milieu. Ook vinden zij de doelen niet goed te meten, vooral ook omdat individuele bedrijven niet zelf meedoen.

Mensenrechtenschendingen aanpakken

Minister Kaag is wel positief over het convenant. ‘Goed om te zien dat de branche met dit convenant zelf aangeeft te willen verduurzamen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat de voedingsmiddelensector – van grote supermarktketens tot mkb’ers – scherper let op arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen en klimaatbewuste productie.’ Voorzitter Marinus Verweij van Icco, de interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie, verwacht in de praktijk veel van het convenant. ‘De voedingsmiddelensector is een zeer grote sector met een verhoogd risico op kinderarbeid, onveilige werkomstandigheden, verdringing van kleine boeren en oneerlijke prijzen. Met dit convenant zetten we concrete stappen om deze mensenrechtenschendingen aan te pakken.’

Sector legt de lat hoger en geeft krachtig signaal af

Vicevoorzitter Tuur Elzinga van FNV vindt het ook een goede overeenkomst. ‘Door dit convenant krijgen werknemers van voedingsbedrijven meer zicht op de aanvoerketens van hun eigen bedrijf. Dat maakt het gemakkelijker om in actie te komen bij schendingen van werknemersrechten en om collega’s in andere landen te steunen bij hun vakbondswerk.’ Directeur Marian Geluk van FNLI stelt dat de sector de lat hoger legt en noemt het een krachtig signaal naar de buitenwereld. ‘De Nederlandse voedingsmiddelensector is zich bewust van de uitdagingen die ook buiten onze grenzen liggen en pakken deze structureel aan. Als grootste maakindustrie in Nederland is dit een statement van formaat.’

Supermarkten kiezen voor sociaal duurzamere keten

De supermarkten staan ook helemaal achter het gesloten convenant, legt directeur Marc Jansen van het CBL uit. ‘Ons voedsel komt soms van ver over de grens. Wij willen er aan bijdragen dat ook dáár mensen in goede omstandigheden kunnen leven en werken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en daarom zijn wij erg blij dat wij samen met onze partners bij maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheden dit convenant gaan uitvoeren. Voor ons biedt dit kans om belangrijke maar complexe thema’s samen op te pakken, zoals een leefbaar loon voor medewerkers bij huismerkproducenten in ontwikkelingslanden. Supermarkten gaan de komende vijf jaar aan de slag met concrete projecten die bijdragen aan een, ook in sociaal opzicht, duurzamere voedselketen.’

Zie ook: ‘AH meest duurzame supermarkt’

Reageer op dit artikel