nieuws

Ophokplicht geen gevolg voor bio-eieren

Assortiment 1194

Ophokplicht geen gevolg voor bio-eieren
Foto: Shutterstock

DOETINCHEM – De aanhoudende ophokplicht voor legkippen heeft geen gevolgen voor bio-eieren. Die mogen gewoon onder het bio-label worden verkocht.

De biologische leghennensector krijgt niet te maken met een lagere eierprijs door de ophokplicht waardoor leghennen binnen moeten blijven. Bio-eieren mogen gewoon als zodanig worden verkocht, ondanks dat de kippen niet de verplichte acht uur per dag gebruik kunnen maken van een uitloop/buitenruimte.

Vrije-uitloopei wel slachtoffer ophokplicht

Het is juist deze eis waardoor vrije-uitloopeieren niet meer als zodanig mogen worden verkocht. Die leveren daardoor al enkele weken een lagere prijs op. Dat zorgde al voor aardig wat publiciteit. Zo werd rond 8 februari duidelijk dat er tekorten waren aan vrije uitloopeieren. En later laakte het Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) de supermarktsector omdat die extra winst zou maken over de ruggen van pluimveehouders en consumenten. Volgens de NVP rekenden supermarkten de reguliere prijs voor vrije uitloopeieren terwijl de pluimveehouders gemiddeld een derde minder voor hun eieren kregen.

Regelgeving bio anders

Dat bio-eieren in tegenstelling tot vrije-uitloopeieren wel als zodanig mogen worden verkocht heeft met regelgeving te maken. Mariken de Bruin, communicatiemedewerker bij controleorganisatie Skal, zegt in vakblad Boerderij Vandaag dat zolang als de ophokplicht duurt, de eis van vrije uitloop vervalt. ‘Zolang kippen moeten worden opgehokt als gevolg van gemeenschapsregelgeving, vervalt deze eis.’ Bio-eieren mogen daardoor gewoon als zodanig worden verkocht. Wel moeten de kippen zolang ze niet naar buiten mogen extra ruwvoer krijgen om zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Ook blijven andere eisen, zoals biologisch voer en  een lagere bezetting van de stallen gewoon van kracht.

Ze snel mogelijk einde ophokplicht

Willem Remijnse, voorzitter van de Biologische Pluimveehouders vereniging vindt het echter wel dat de ophokplicht opgeheven moet worden zodra het risico dat toelaat. Volgens hem kun je de kippen niet ongestraft blijven ophokken. België handhaaft de ophokplicht in ieder geval nog tot 10 maart. In Nederland is nog geen datum bekend. Hier bepaalt een deskundigengroep dierziekten wanneer de kippen weer naar buiten mogen.

Reageer op dit artikel