nieuws

Extra toezicht bij import groente en fruit

Assortiment

Extra toezicht bij import groente en fruit

DEN HAAG – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het toezicht op importeurs van exotische groenten en fruit verder verscherpen. Bij steekproeven in 2010 en 2011 bleek dat vooral bij producten die van buiten de EU worden geïmporteerd de norm voor bestrijdingsmiddelen soms wordt overschreden.

Van de circa achtduizend monsters die in totaal werden onderzocht, was in 42 gevallen sprake van overschrijding. Gezondheidsrisico's waren daardoor niet uit te sluiten. Waar mogelijk zijn deze partijen uit de handel gehaald of is de import geblokkeerd, zo heeft de NVWA dinsdag laten weten.

Exotische producten

De risico's doen zich vooral voor bij exotische producten als tropische vruchten en kruiden uit Suriname, Vietnam en Thailand. Een overschrijding van de wettelijke norm voor bestrijdingsmiddelen betekent overigens niet dat er bij consumptie altijd direct gevaar is voor de gezondheid. De norm is erop gericht dat telers niet meer van het spul gebruiken dan nodig is.

Reageer op dit artikel