nieuws

EU veegt ‘stoplichtsysteem’ van tafel

Assortiment

EU veegt ‘stoplichtsysteem’ van tafel

STRAATSBURG – Er komt geen ‘stoplichtensysteem’ op voedselverpakkingen om de consument te wijzen op de hoeveelheid vet, sluiker of zout die het product bevat. Het Europees Parlement heeft een voorstel daartoe woensdag verworpen.

Het

was de bedoeling dat één blik op de verpakking zou duidelijk maken of

er veel, matig of weinig zout, suiker of vet in een product is verwerkt.

Maar een vrij ruime meerderheid van het Europarlement vond deze vorm

van informatievoorziening te ver gaan.


Te betuttelend

‘De consument kan zelf

wel kiezen wat hij wel of niet wil eten’, aldus Europarlementariër

Esther de Lange van het CDA. Ze vreest dat het stoplichtensysteem

consumenten ervan zou weerhouden producten te eten waarin stoffen zitten

die nodig zijn voor hun gezondheid. Ook Judith Merkies van de PvdA

wijst het stoplichtensysteem als ‘te betuttelend’ af.


Lobby industrie

GroenLinks en Europarlementariër Kartika Liotard, die zich onlangs

van de SP afscheidde, betreuren het dat het stoplichtenplan is

gesneuveld. Bas Eickhout van GroenLinks onderstreept dat de

Consumentenbond en de Hartstichting warm voorstander zijn van dit

systeem. Volgens Liotard heeft het Europarlement zich laten beïnvloeden

door de lobby van de voedingsindustrie.


Land van herkomst

Het Europarlement heeft

wel ingestemd met EU-regels om de informatievoorziening op

vooedseletiketten in de lidstaten op elkaar af te stemmen. De

belangrijkste voedingsstoffen moeten op de verpakking staan. Bij een

aantal producten zal ook het land van herkomst op het etiket vermeld

dienen te worden.


Onwerkbare lasten

Met dat laatste heeft CDA-Europarlementariër De

Lange grote moeite. Volgens haar leidt dat tot administratieve lasten

en onwerkbare regels. D66’er Gerbrandy is dat met haar eens. Wel is

Gerbrandy blij dat op het etiket vermeld moet worden als vlees afkomstig

is van ritueel slachten. Daarover nam het Europarlement een amendement

aan.


Zeer teleurgesteld

De Consumentenbond is ,,zeer teleurgesteld” dat er geen

‘stoplichten’ op voedseletiketten komen. De organisatie gaat zich er

hard voor maken dat een dergelijk systeem er op nationaal niveau wel

komt.

Reageer op dit artikel