nieuws

Frisdrank verdringt zuiveldranken

Assortiment

VOORBURG – Nederlanders zijn de afgelopen decennia veel minder zuivelproducten en veel meer frisdrank gaan consumeren. In 1980 gebruikte de gemiddelde Nederlander per jaar 100,1 kilo zuivel, exclusief boter. Volgens de recente gegevens, uit 2004, kelderde de consumptie van onder meer melk en yoghurt in de tussenliggende periode naar 62,1 kilo.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft bekendgemaakt. Vooral volle melk en koffiemelk vinden veel minder aftrek dan een kwart eeuw geleden. Daar staat tegenover dat Nederlanders veel meer halfvolle melk zijn gaan drinken. De opmars van allerlei nieuwe zuiveldrankjes heeft de afname van de consumptie niet kunnen stuiten.

Nog populairder zijn de frisdranken. De consumptie van drankjes als cola en sinas verdubbelde bijna, van 64 liter in 1980 naar 113 liter in 2004. In het laatst door het CBS in kaart gebrachte jaar daalde de consumptie overigens van 114 naar 113 liter. De grens van honderd liter per persoon werd in 1998 voor het eerst overschreden.

Auteur: Joep Meijsen

Reageer op dit artikel