nieuws

Statiegeld op blik van de baan

Assortiment

Statiegeld op blik van de baan

DEN HAAG – Blikjes, kleine plastic flesjes en andere
verpakkingen krijgen toch geen statiegeld. Het door supermarkten en
frisdrankfabrikanten gevreesde systeem vanwege de hoge kosten voor de
levensmiddelenbranche is hiermee van de baan.

Maar zodra mensen blikjes, patatbakjes of papiertjes op straat gooien,

kunnen ze op een boete van tientallen euro’s rekenen. Gemeenten stellen daarvoor

speciale controleurs aan de komende drie jaar. Dat heeft staatssecretaris

Pieter van Geel van Milieu afgelopen week afgesproken met de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW die

namens het bedrijfsleven onderhandelde.

Invoering van statiegeld op blikjes en andere verpakkingen had een van de

maatregelen kunnen worden in de strijd tegen zwerfafval. Half oktober moet

het akkoord zijn uitgewerkt tot een gezamenlijk actieplan voor de periode 2007

tot en met 2009. De gemeenten zorgen ervoor dat er voldoende handhavers zijn om

boetes uit te delen. Het bedrijfsleven gaat door met een voorlichtingscampagne

tegen zwerfafval en blijft investeren in minder vervuilende verpakkingen.

Jaarlijks steken ondernemers 11 miljoen euro in het plan. Er wordt nog bekeken

in hoeverre het Rijk een financiële bijdrage gaat leveren.

Kritisch

VNG is kritisch over de financiering van het plan. ‘Wij zijn er op dat

punt nog niet over uit. Over de handhaving en de kosten daarvan is veel

onduidelijk’, aldus een woordvoerster van de gemeenten. Zij wijst er ook op dat

de behandeling van een wetsvoorstel voor bestuurlijke boetes, waarmee gemeenten

zelf kleine ergernissen en lichte overtredingen mogen bestraffen, nog niet is

afgerond in het parlement. VNO-NCW is in ieder geval erg tevreden dat nu

eindelijk het statiegeld van de baan is. Van Geel dreigde dit in te voeren als

het bedrijfsleven en de gemeenten niet zelf met een acceptabele oplossing

kwamen. De bewindsman concludeert in het akkoord dat er onvoldoende

draagvlak is voor het invoeren van statiegeld. Bovendien is zwerfafval volgens

hem een problematiek die breder moet worden aangepakt. Daarbij wijst hij er ook

op dat door afspraken tussen bedrijven en gemeenten de inzameling van 55 procent

van de kleine flesjes is zeker gesteld.

Teleurstelling

Stichting Natuur en Milieu is teleurgesteld. ‘Het is niet reëel te denken

dat alleen afvalcontroleurs het zwerfafval werkelijk kunnen terugdringen’, aldus

algemeen directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu. ‘Gemeenten zullen echt

niet op iedere straathoek een afvalcontroleur plaatsen.’ Volgens haar is

statiegeld op wegwerpverpakkingen nog steeds het enige middel dat echt helpt

tegen zwerfvuil. Ze wijst erop dat gemeenten eerder een akkoord afwezen, en

hoopt erop dat dat nu ook gebeurt.

Reageer op dit artikel